Ga naar de inhoud

Persoonsgerichte aanpak (PGA) nu ook voor voetbal: de PGA-V

Persoon op laptop. Op het scherm staat de website open van PGA Voetbal.

Om voetbal veilig te houden en ordeverstoringen aan te pakken, is er nu een toolkit beschikbaar die gemeente, OM, politie en betaald voetbalorganisatie (BVO) ondersteunt in het toepassen van de persoonsgerichte aanpak (PGA) in voetbal.

Met de digitale toolkit, inzichten uit de praktijk en interventies kunnen betrokken partijen zich laten informeren en inspireren over het toepassen van een PGA in voetbal, de PGA-V. Informatie over de inzet van PGA-V voor gemeenten is nu te vinden op veiligewedstrijd.nl.

De PGA-V is ontstaan uit het project Ons voetbal is van iedereen. Het project is gestart nadat voetballer Mendes Moreira in 2019 racistisch bejegend werd door de aanhangers van FC Den Bosch. Vervolgens maakten de spelers van het Nederlands elftal statements tegen racisme en het OM opende een strafrechtelijk onderzoek naar het incident.

Fred Grapperhaus, toen minister van Justitie en Veiligheid, vond dat er gewerkt moest worden met een PGA om wangedragingen van voetbalsupporters tegen te gaan. In gevolg daarop heeft het CCV de PGA-V ontwikkeld om betrokken partijen te ondersteunen bij het opzetten van een samenwerkingsverband en het toepassen van PGA in voetbal.

Wat is een PGA-V

Een PGA is een (lokaal) samenwerkingsverband van verschillende partijen met als doel lokale incidenten in de openbare orde tegen te gaan. Het samenwerkingsverband bestaat uit politie, gemeente, OM en eventueel de betaald voetbalorganisatie (BVO). Door de inzet van verschillende maatregelen of sancties wordt herhaaldelijk wangedrag voorkomen.

PGA kan als instrument ook lokaal ingezet worden om supporters die wangedrag vertonen in betaald voetbalwedstijden aan te pakken. Denk hierbij aan ordeverstorend gedrag zoals het gebruik van vuurwerk, geweld en uitingen van racisme en/of discriminatie. De PGA-Voetbal (PGA-V) pakt dit gedrag aan en draagt bij aan veilig en gastvrij voetbal voor iedereen.

De PGA onderscheidt zich van een repressieve aanpak door de maatregelen specifiek toe te spitsen op de individuele persoon. Per ordeverstoorder wordt in overleg besloten welke interventie(s) of sanctie(s) het hardnekkige gedrag kan doorbreken en ingezet moeten worden.

Ondersteuning door het PGA-V team

De gemeente heeft de regie over het lokaal integraal veiligheidsbeleid en is initiatiefnemer van een PGA-casusoverleg. Tijdens het casusoverleg wordt in samenwerking met het ondersteuningsteam bestaande uit politie, OM en eventueel BVO, een gezamenlijke informatiepositie opgebouwd om een goede PGA uit te kunnen voeren.

De gemeente organiseert en regisseert de samenwerking tussen de betrokken partijen en ziet erop toe dat de PGA wordt uitgevoerd. Het ondersteuningsteam ondersteunt en versterkt de implementatie van een PGA-V. Het CCV kan een secretariaat verzorgen voor het ondersteuningsteam bij het opzetten van de PGA-Voetbal. Meer informatie lees je op veiligewedstrijd.nl.

Toolkit

De toolkit biedt informatie en handelingsperspectieven voor gemeente, BVO, politie en OM. Het CCV heeft een applicatie ontwikkeld voor een klein aantal gemeenten die het toepassen van een PGA in voetbal ondersteund. Deze applicatie wordt op dit moment als pilot ingezet. Met behulp van best practices in andere gemeenten en een online toolkit, informeren en inspireren we de betrokken partijen over mogelijke inzet van het samenwerkingsverband. Kijk voor meer informatie op veiligewedstrijd.nl.

Film: Allemaal gelijk?

Om bewustzijn over racisme en discriminatie in het voetbal te vergroten heeft het CCV in samenwerking met ‘No Pictures Please’ afgelopen jaar de film ‘Allemaal Gelijk?’ geproduceerd. In de film gaat Humberto Tan met verschillende mensen het gesprek aan over dit thema. De film is te zien op veiligewedstrijd.nl.

Poster van de film 'Allemaal gelijk'. Op de poster zie je gezichten van de mensen die in de film aan het woord komen.

Voor het aanvragen van een ondersteuningsteam PGA of advies over PGA-Voetbal neem contact op met pga-voetbal@hetccv.nl. Bekijk het dossier Voetbal en Veiligheid voor de verschillende manieren om te komen tot een effectieve (persoonsgerichte) aanpak binnen jouw gemeente rondom het (betaalde) voetbal.