Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Onderzoek preventie kwetsbare groepen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2014 een preventiecampagne gestart rond woninginbraak. De preventiecampagne richt zich op het algemene publiek. Op basis van dit onderzoek lijkt een aanvullende communicatie-aanpak gericht, op kwetsbare groepen, gerechtvaardigd.

Probleemstelling

Hoe wordt er binnen kwetsbare groepen over preventie van woninginbraak gedacht, gesproken en gehandeld, en wat is de invloed van de sociale en fysieke context op preventiegedrag.

Conclusies

Op basis van het onderzoek lijkt een aanvullende communicatie aanpak, gericht op kwetsbare groepen, gerechtvaardigd. Deze groepen (allochtonen, lager opgeleiden) worden mogelijk minder goed bereikt met massa mediale campagnes en bovendien geven ze aan dat zij in hun beleving 'al veel doen' om woninginbraak te voorkomen.

Aanknopingspunten voor aanvullende communicatie:

  • Achterstandswijken: Gebruik in de communicatie een achterstandswijk als context, waarbij bijvoorbeeld flatgebouwen worden getoond waar zowel autochtonen als allochtonen wonen. Hoe beter men zich kan identificeren met de wijk, des te eerder men zich iets zal aantrekken van de campagne.
  • Lokale informanten: Laat lokale informanten de informatie overbrengen. De landelijke overheid staat over het algemeen wat verder af van kwetsbare groepen. Denk aan: buurtgenoten, wijkagenten, gemeente en woningcorporatie.
  • Reminder: Ontwikkel middelen om het 'vergeten' van preventiemaatregelen te voorkomen. Sluit daarbij aan op de al bestaande intentie van mensen om preventiegedrag uit te voeren.
  • Verhuurder: Stimuleer kwetsbare groepen om hun verhuurder aan te spreken om meer of betere beveiligingsvoorzieningen aan te brengen. Ook de verhuurder zelf is doelgroep in een aanvullende communicatieaanpak, want zij kunnen een intermediaire rol vervullen.
  • Inbraakcijfers: Leg - om de relevantie te verhogen – in de communicatie de nadruk op het aantal inbraken in de eigen buurt. Hoe beter men zich kan identificeren met het slachtoffer, des te meer men zich hiervan zal aantrekken. 
  • Lokale inbrekers: Blijf benoemen dat er lokale inbrekers actief zijn die proberen binnen te komen, ook als er weinig te halen valt.
  • Toegankelijkheid: Benadruk dat de kans op inbraak wordt verkleind als inbrekers de toegang wordt bemoeilijkt door achtertuinen goed af te sluiten en portiekdeuren altijd dicht te doen.
  • Preventie-verzuimers: Richt de campagne vooral op jongeren en (in samenhang daarmee) niet westerse allochtonen. Deze groepen nemen minder preventiemaatregelen dan oudere doelgroepen. Ook in de regio’s Oost en Noord is ruimte voor verbetering.
  • Sleutel uit slot: Benadruk in de campagne dat de sleutel uit het slot (aan de binnenkant van het slot) moet worden gehaald om woninginbraak te voorkomen.

Auteur

Rick Nijkamp, Dieter Verhue en Thomas Kuijpers

Organisatie

Bureau Veldkamp

Bestanden