Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Het publieke belang bij private preventie

Een economische analyse van inbraakpreventiebeleid

Door de betere beveiliging van ramen en deuren, die sinds 1999 verplicht is, hebben woningen die sindsdien zijn gebouwd een kwart minder kans op inbraak dan oudere woningen. Ongeveer 10.000 inbraken in nieuwbouwwoningen zijn door de strengere bouwvoorschriften voorkomen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Universiteit van Tilburg in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap.

Probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag luidt: "Wat is voor de overheid de meest kosteneffectieve manier om een maatschappelijk gewenst niveau van private inbraakpreventie te bereiken?"

Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag gebeurt in vier stappen:

  • De eerste stap is na te gaan wat het fundament is onder een beleid gericht op het stimuleren van private preventie. De vraag staat centraal op wat voor manier het ontwerp van de wijk en de beveiliging van de woning de inbraakkans beïnvloedt.
  • Vervolgens komt de vraag aan bod waarom bewoners en bij woningbouw betrokken partijen, inclusief gemeenten, uit zichzelf te weinig stimulans zouden hebben om de wijk en de woning veilig te ontwerpen en voldoende te beveiligen.
  • Als derde stap wordt op basis van een studie van internationale literatuur in kaart gebracht wat bekend is over de kosteneffectiviteit van verschillende manieren om inbraakpreventie te stimuleren. Algemene voorlichtingscampagnes, preventieadvies, subsidies op de aanschaf van preventiemaatregelen en regulering worden vergeleken.
  • Tenslotte wordt het opnemen van eisen aan de inbraakwerendheid van woningen in het Bouwbesluit 1999 geëvalueerd.

Conclusies

  • Met het opnemen van eisen aan de inbraakwerendheid in het Bouwbesluit 1999 zijn duizenden inbraken voorkomen. Het voordeel van een lagere inbraakkans wordt geschat op een gemiddelde van 460 euro per woning. De gemiddelde extra bouwkosten per woning voor betere beveiliging is lager. Daar komt bij dat bewoners van de beter beveiligde woningen zich veiliger voelen dan bewoners van eerder gebouwde woningen.
  • Het vooraf inbouwen van preventiemaatregelen zoals bij nieuwbouwwoningen of door corporaties bij renovatieprojecten werkt beter tegen woninginbraak dan bewoners te adviseren om zelf meer aan preventie te doen. Bewoners lijken niet of nauwelijks te reageren op voorlichtingscampagnes, persoonlijk preventieadvies of subsidies voor het laten beveiligen van de woning.
  • Het onderzoek toont aan dat regulering door het Rijk effectief is in het doorbreken van de beperkte motivatie van woningbouwers en gemeenten voor het bouwen van goed beveiligde woningen. Eerder gebouwde woningen lijken licht mee te profiteren als ze in wijken staan met overwegend sinds 1999 gebouwde woningen. 

Auteur

B. Vollaard

ISBN

9789035244467

Organisatie

Politie & Wetenschap, Onderzoekinstituut TILEC (Universiteit van Tilburg)

Links