Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Criminaliteitspreventie en stedelijk design

Mogelijkheden en beperkingen in Vlaanderen

In deze masterscriptie concludeert Merel Goossens dat in België de kennis over de mogelijkheden en effecten van criminaliteitspreventieve interventies beter moet worden verspreid. Nederland vormt hiervoor een uitstekende inspiratiebron door de aanwezigheid van een centrale nationale organisatie (het CCV). Deze stimuleert gemeenten rekening te houden met het aanpakken van criminaliteit via preventieve maatregelen.

Probleemstelling

Hoe gaan de vier Vlaamse steden Gent, Antwerpen, Brugge en Mechelen om met criminaliteitspreventie bij stedenbouwkundige projecten, de CPTED-benadering (Crime Prevention through Environmental Design) in het bijzonder?

Conclusies

Uit de interviews met de respondenten uit de vier steden blijkt dat CPTED in de strikte zin van de theorie, niet wordt gevolgd. Daarentegen is het een begrip waarom andere initiatieven soms gebaseerd worden en zijn ook overal lopende projecten die op de een of andere manier veiligheidskwesties koppelen aan stedenbouwkundige projecten. In de toekomst hoopt de meerderheid dat er wat meer aandacht naar de thematiek uitgaat. Criminaliteitspreventieve maatregelen zouden hier volgens hen zeker een belangrijk deel van moeten uitmaken.

Het grootste verschil tussen Nederland en België is de aanwezigheid van een centrale nationale organisatie (het CCV) die gemeenten aanzet rekening te houden met deze aspecten en hierbij hulp krijgt van de overheid. 

Auteur

Merel Goossens

Organisatie

Vrije Universiteit Brussel

Bestanden