Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voetbal en veiligheid


Voetbal en veiligheid

De media berichten regelmatig over racistische incidenten onder toeschouwers van voetbalevenementen. Lokale overheden worden aangemoedigd doeltreffende manieren te ontwikkelen om in nauwe samenwerking met verschillende partijen deze racistische incidenten, maar ook andere ordeverstoringen in en rondom het voetbal, aan te pakken. Het CCV draagt daar vanuit verschillende projecten en dossiers aan bij.

Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een overzicht gemaakt van maatregelen zodat het voor alle partijen, inclusief supporters, inzichtelijk is welke maatregelen en/of straffen er ingezet kunnen worden bij onwenselijke en strafbare gedragingen welke te relateren zijn aan voetbal. Download Overlast voetbal: gedragingen en sancties.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de geboden oplossingsrichtingen of wil je zelf een oplossing delen? Neem dan contact met ons op.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid