Product toegevoegd aan winkelmand
 

Platform Veilig Ondernemen


PVO-NL

Er is een landelijk expertisecentrum ingericht (PVO-NL) dat de regionale platforms ondersteunt en waar landelijke brancheorganisaties aan kunnen haken.

De belangrijkste taken zijn:

  • Kennisverbreding, ontwikkeling en verdieping door middel van productontwikkeling, communicatie, branding en positionering van het PVO-bestel.
  • Faciliteren van de onderlinge samenhang tussen de PVO’s en versterking van de samenwerking.
  • Goede invulling van de rol als penvoerder: ondersteuning van subsidieaanvragen en ondersteuning van verantwoording van de regionale PVO’s en van de subsidie als geheel.
  • Invullen van een sterke brugfunctie naar landelijke (branche)organisaties zoals VNO-NCW/MKB-Nederland, TLN, KHN, LTO, etc.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid