Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Uniek: advies op maat over de Wet MBVEO

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) lanceert een unieke adviestool over de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (Wet MBVEO), ook wel bekend als de voetbalwet. Deze wet is ook bedoeld voor de aanpak van ernstige en herhaalde overlast in wijken.

“Met de toevoeging van deze adviestool aan het webdossier hopen we de bekendheid van de wet te vergroten en gemeenten te ondersteunen bij de toepassing ervan.”

CCV-adviseur Katja Steverink

Naar de adviestool

Advies op maat

Om de toepassing van de wet te stimuleren en kennis te vergroten, is nu de adviestool beschikbaar. Met dit nieuwe instrument kunnen professionals van gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM), KNVB, betaald voetbalorganisatie (BVO) of een rechter een advies opvragen. Een eerste deel van de tool is nu beschikbaar, namelijk voor de gemeente. De andere onderdelen zijn nog in ontwikkeling en worden in 2022 beschikbaar gesteld. 

Advies over inzet van de wet

Door een aantal vragen te beantwoorden over een specifieke casus, ontvangt de professional een advies hoe de wet kan worden ingezet. Het advies gaat in op de vraag of de burgemeester iets kan doen, welke maatregel hij/zij op kan leggen, hoe hij/zij deze moet onderbouwen en waar hij/zij rekening mee moet houden. Ook wordt verwezen naar jurisprudentie die van toepassing is.

Wet MBVEO voor handhaving openbare orde en veiligheid

De Wet MBVEO geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Deze bevoegdheden kunnen voetbaloverlast, overlast in de wijk of overlast bij evenementen tegengaan. Denk bij wijkoverlast bijvoorbeeld aan overlastgevende jongeren, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat. Ook zijn de bevoegdheden in te zetten bij strafbare vormen van overlast, zoals bij mishandeling of bedreiging.

Combinatie Wet MBVEO en andere instrumenten

Recente ontwikkelingen zoals de ongeregeldheden in en buiten stadions tijdens voetbalwedstrijden in het betaald voetbal, laten zien dat de inzet van de Wet MBVEO in combinatie met andere instrumenten zoals stadionverboden van belang is. De samenwerking tussen gemeenten, KNVB, clubs, politie en OM is essentieel om te komen tot een gezamenlijk handelingsperspectief om deze overlast aan te pakken.

Het CCV-webdossier Wet MBVEO biedt overzichtelijke en uitgebreide informatie over alle maatregelen die gemeenten, het OM en de rechterlijke macht kunnen inzetten. Ook de rollen van de KNVB, BVO’s en de politie komen aan bod. In een handige database vinden professionals passende jurisprudentie bij situaties waar zij regelmatig mee te maken hebben. 

Aanpak racisme en discriminatie in voetbal

Het ontwikkelde dossier en de nieuwe adviestool zijn onderdeel van het plan ‘Ons voetbal is van iedereen’ van de Rijksoverheid. In dit plan staat de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal centraal. Het vergroten van de kennis over straffen en maatregelen om incidenten aan te pakken die de orde verstoren, is hier een onderdeel van. Het webdossier en de nieuw ontwikkelde tool van het CCV maakt inzichtelijk welke rol de Wet MBVEO kan spelen bij ordeverstoring in en om een voetbalstadion en ook in de wijk. Het dossier en de adviestool is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Heb je aanvullingen of opmerkingen voor het webdossier of de adviestool, neem dan contact op met Katja Steverink: katja.steverink@hetccv.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid