Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Inzet wijk-GGD’ers in Waalre en Veldhoven succesvol

De gemeenten Waalre en Veldhoven hebben met succes een pilot ingezet met 2 wijk-GGD'ers. Uit een tussenevaluatie blijkt dat deze wijk-GGD'-ers een belangrijke aanvulling zijn op het werk van politie en zorg. 

Pilot wijk-GGD’ers

De inzet van de wijk-GGD’ers is opgestart in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost en de politie. In deze pilot bieden de wijk-GGD’ers eerste hulp aan mensen die verward gedrag vertonen. De wijk-GGD’ers weten snel de weg te vinden naar de juiste hulp. Ze staan in nauw contact met de gemeente, de politie, GGZ en verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen, welzijnswerk en buurtpreventie. Samen met de buurtbewoners zoeken ze naar een oplossing om de situatie voor iedereen leefbaar te houden.

Kleine en grote successen

De inzet van de wijk-GGD’ers is een succes. De twee wijk-GGD’ers hebben in de periode januari t/m september 2020 in totaal met 228 cliënten contact gehad. Meer dan de helft van deze cliënten was nog niet in zorg. Belangrijke samenwerkingspartners zoals de politie, de wijkteams en de gemeente hebben veel waardering voor het werk van de wijk-GGD’ers.

De wijk-GGD'ers zijn makkelijk en snel te bereiken. Ze zoeken de mensen op in hun eigen woon- of leefomgeving en bieden hulp op maat. Dit verbetert de ondersteuning van kwetsbare mensen en de mensen om hen heen zoals familie en buurtbewoners. Daarom zijn de wijk-ggd’ers ook na de pilot nog steeds actief in Veldhoven en Waalre.

Het CCV begeleidde in totaal zo'n 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er die past bij de lokale (zorg)structuur. Zie ook het CCV-dossier Veiligheid en Zorg

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid