Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


De wijk-GGD’er is er voor personen met verward gedrag

Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze mensen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe. Steeds meer gemeenten werken daarom met een wijk-GGD’er.

Wijk-GGD’er

De gemeenten Amsterdam en Vught werken al langer met een wijk-GGD’er. Deze persoon werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft.

De wijk-GGD’er heeft een uitgebreid netwerk. Hij of zij:

  • kent de huisarts
  • heeft contact met de supermarkteigenaar
  • heeft lijntjes met de politie en medewerkers bij de woningbouwcorporatie

De werkwijze blijkt succesvol. In Amsterdam en Vught stabiliseerde het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag.

Landelijke uitrol werkwijze wijk-GGD’er

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voerde het CCV in 2017-2018 de werkwijze van de wijk-GGD’er verder in. Dit gebeurde in eerste instantie in 13 proefgemeenten. Omdat gemeenten verschillend zijn, wordt per gemeente gekeken wat de verbindende schakel tussen de domeinen veiligheid en zorg was. Gemeenten waren hierin zelf initiatiefnemer en trekker. Het CCV heeft ondersteund en op maat begeleid.

Nieuwe ronde 2018-2019

Het CCV begeleidt komend jaar opnieuw 20 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er die past bij de lokale (zorg)structuur. Bovendien kan elke gemeente een subsidie ontvangen van 20.000 euro. Die vragen zij na de aftrapbijeenkomst van 13 september aanstaande aan bij de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Interesse? Vul hier je gegevens in en we nemen binnen 2 werkdagen contact met je op. 

In de begeleiding en ondersteuning richt het CCV zich onder meer op: 

  • het creëren van bestuurlijke betrokkenheid;
  • het vormen van beleidsmatige kaders (verbinding veiligheid en zorg);
  • het maken van werkafspraken binnen het netwerk van relevante ketenpartners;
  • de installatie van de wijk-GGD’er. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit traject? Neem contact op met Leonie Aarsen via leonie.aarsen[at]hetccv.nl.