Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


Personen met verward gedrag

Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze personen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe.

Wijk-GGD’ers in Vught

De gemeente Vught bedacht hier een ideale oplossing voor: de wijk-GGD’er. Deze persoon werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. De wijk-GGD’er gaat zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft.

De wijk-GGD’er heeft een uitgebreid netwerk: hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar, heeft lijntjes met de politie en medewerkers bij de woningbouwcorporatie. De werkwijze blijkt succesvol. In Vught stabiliseerde het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag.

Landelijke uitrol werkwijze wijk-GGD’er

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voert het CCV de werkwijze van de wijk-GGD’er verder in. Dit gebeurt in eerste instantie in 13 proefgemeenten. Omdat gemeenten verschillend zijn, wordt per gemeente gekeken wat de verbindende schakel tussen de domeinen veiligheid en zorg moet zijn. Gemeenten zijn hierin zelf initiatiefnemer en trekker. Het CCV ondersteunt en begeleidt op maat.

We richten ons op:

  • het creëren van bestuurlijke betrokkenheid;
  • het vormen van beleidsmatige kaders (verbinding veiligheid en zorg);
  • het maken van werkafspraken binnen het netwerk van relevante ketenpartners;
  • de installatie van de wijk-GGD’er. 

Lees het artikel 'De wijk-GGD’er moet bestuurlijk mandaat hebben' in Preventie en vroegsignalering.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze proef? Neem dan contact op met Leonie Aarsen.