Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


De wijk-GGD’er is er voor personen met verward gedrag

De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In dit vroege stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene.

Toename meldingen

Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Een recent artikel in NCR bevestigt dit beeld. Deze mensen veroorzaken overlast, maar hebben vooral zorg en hulp nodig.

De problemen die zij ervaren doen zich voor op het snijvlak van veiligheid en zorg en deze blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De wijk-GGD’er:

  • vult deze ruimte in
  • regelt de zorg die nodig is
  • ontlast daarmee de politie die zich anders noodgedwongen bezig houdt met taken waar ze niet op is toegerust

Steeds meer gemeenten voeren nu een dergelijke wijkfunctionaris in. 

Creatieve kracht

Een wijk-GGD’er kent niet alleen de weg binnen formele instanties zoals politie, gemeente, GGZ-instellingen, maar onderhoudt een breed netwerk. Hij of zij: 

  • kent de huisarts(en)
  • heeft contact met de supermarkteigenaren
  • heeft contacten met apothekers  
  • heeft lijntjes met medewerkers bij woningbouwcorporaties
  • et cetera

Met dit brede netwerk kan hij die hulp bieden of organiseren die op dat moment passend is. Deze werkwijze blijkt succesvol. Zo werken Amsterdam en Vught al langer met deze aanpak en zij wisten het aantal politiemeldingen over mensen met verward gedrag te stabiliseren. In dit artikel in Secondant lees je over concrete casussen en de werkwijze van de wijk-GGD’er: De creatieve kracht van de wijk-GGD’er.

Landelijke uitrol werkwijze wijk-GGD’er

Het was reden om de werkwijze van de wijk-GGD’er verder in te voeren. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid begeleidde het CCV in 2017-2018 13 proefgemeenten. Omdat gemeenten verschillend zijn, werd per gemeente gekeken wat de verbindende schakel tussen de domeinen veiligheid en zorg was. Gemeenten waren hierin zelf initiatiefnemer en trekker. Het CCV ondersteunde en begeleidde de pilotgemeenten op maat. 

Laatste ronde subsidie ZonMw

Het succes van de werkwijze zet zich voort. Het CCV begeleidt in 2018-2019 opnieuw 20 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er (of wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris) die past bij de lokale (zorg)structuur. Gemeenten konden tot 6 juni in aanmerking komen voor subsidie van ZonMw, en inhoudelijke begeleiding van het CCV. 

De subsidiemogelijkheden zijn voor nu gesloten. Wil je een wijk-GGD'er in je gemeente invoeren en ben je op zoek naar informatie en houvast? CCV-adviseurs Leonie Aarsen en Gisèle Bool adviseren en helpen je graag verder. Je kunt ze bereiken via de mail of direct met ze bellen: 

Leonie Aarsen: leonie.aarsen@hetccv.nl, 06 27 067 400
Gisèle Bool: gisele.bool@hetccv.nl, 06 13 350 105.