Product toegevoegd aan winkelmand

Veiligheid en zorg


De wijk-GGD’er is er voor personen met verward gedrag

Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze mensen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe. Steeds meer gemeenten werken daarom met een wijk-GGD’er.

Wijk-GGD’er

De gemeenten Amsterdam en Vught werken al langer met een wijk-GGD’er. Deze persoon werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft.

De wijk-GGD’er heeft een uitgebreid netwerk. Hij of zij:

  • kent de huisarts
  • heeft contact met de supermarkteigenaar
  • heeft lijntjes met de politie en medewerkers bij de woningbouwcorporatie

De werkwijze blijkt succesvol. In Amsterdam en Vught stabiliseerde het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag.

Landelijke uitrol werkwijze wijk-GGD’er

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid voerde het CCV in 2017-2018 de werkwijze van de wijk-GGD’er verder in. Dit gebeurde in eerste instantie in 13 proefgemeenten. Omdat gemeenten verschillend zijn, wordt per gemeente gekeken wat de verbindende schakel tussen de domeinen veiligheid en zorg was. Gemeenten waren hierin zelf initiatiefnemer en trekker. Het CCV heeft ondersteund en op maat begeleid.

Nieuwe ronde 2018-2019

Het CCV begeleidt komend jaar opnieuw 20 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er die past bij de lokale (zorg)structuur. Op 13 september 2018 vond hierover een eerste informatiebijeenkomst plaats. Als een gemeente wil meedoen, kan zij een subsidie aanvragen van € 20.000 bij de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). De eerste 9 gemeenten hoorden onlangs dat zij de financiële middelen van ZonMw en begeleiding van het CCV ontvangen.
In 2019 volgen nog 2 subsidieoproepen. Op 4 december 2018 is de eerstvolgende geopend. De deadline hiervan is 7 februari 2019 om 14.00 uur. Dan moet de aanvraag bij ZonMw binnen zijn. Op de informatiebijeenkomst van 10 januari 2019 hoor je meer over wat de wijk-GGD’er is en wat je moet doen om in aanmerking te komen voor subsidie. Je kunt je hier direct voor aanmelden. Heb je vragen of wil je eerst meer weten? Mail Gisele Bool,gisele.bool(at)hetccv.nl en zij neemt contact met je op.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit traject? Neem contact op met Leonie Aarsen via leonie.aarsen(at)hetccv.nl.