Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Incidenten personen verward gedrag vlakken af

Het aantal incidenten van personen met verward gedrag is in 2020 minder hard gestegen dan in voorgaande jaren. Dat meldt de politie. Het afgelopen jaar steeg het aantal incidenten met 5% (102.353). Dat betekent dat de stijging iets afvlakt; in voorafgaande jaren was die 8 procent in 2018 (90.636) en 13% in 2016 (74.936).

Het gaat om cijfers van geregistreerde incidenten, niet om het aantal personen. Dat betekent dat 1 persoon meerdere incidenten kan veroorzaken. Achter deze cijfers gaat menselijk leed en maatschappelijke overlast schuil: psychoses, dementie, suïcidaliteit, verslaving en andere zorgwekkende situaties.

Doorontwikkeling zorg in de wijk

Er zijn goede stappen gezet in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners maar we zijn er nog niet, zegt de politie. Vooral aan de voorkant, door te voorkomen dat mensen afglijden, tijdig te reageren op signalen, is nog heel veel te winnen. Doorontwikkeling van de zorg in de wijk gaat hierbij helpen.

"Wij kunnen een acuut onveilige situatie beëindigen maar wij kunnen deze mensen niet de hulp en zorg geven die ze nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen,” aldus Henk van Dijk, landelijk programmaleider 'personen met verward gedrag' van de Nationale Politie. “We zijn als politie erg blij met de komst van de lokale meldpunten en het landelijke nummer(0800-1205), zodat burgers in een eerder stadium hun zorgen kunnen uiten." 

GGD in de wijk

De politie werkt graag samen met gemeenten en zorgpartners die opvolging geven aan de meldingen. "We denken dat het echt nodig is om in elke wijk, naast de wijkagent 'bemoeizorg' te organiseren, zoals het concept de “GGD in de wijk”. Hulpverleners die er op af gaan, die reageren op de signalen die binnenkomen bij de meldpunten, om kwetsbare mensen, die niet zelf om hulp vragen, bij te staan en waar nodig toe te leiden naar zorg.

Bron: politie.nl.

De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. Lees meer over de wijk-GGD’er.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid