Ga naar de inhoud

Nieuwe interpretaties voor sprinklerinstallaties

Sprinkler. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft drie interpretatiebesluiten gepubliceerd om de administratieve lasten voor bedrijven die sprinklers installeren en onderhouden te verminderen.

Digitaal beschikbaar

Interpretatiebesluit 2022-03 geeft aan dat informatie over de sprinklerinstallatie ook digitaal beschikbaar mag zijn in de pompkamer. De informatie hoeft niet op papier aanwezig te zijn. Interpretatiebesluit 2022-04 bepaalt dat informatie over opslagcategorie en opslaghoogte niet op de installatietekening hoeft te staan als de informatie in het uitgangspuntendocument staat.

In het nieuwe interpretatievoorstel 2022-05 Zuigcondities pomp staat onder welke condities een negatieve zuighoogte mag worden toegepast. Een negatieve zuighoogte kan leiden tot een lagere betrouwbaarheid van de pomp en moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Met deze interpretatiebesluiten sluit de regelgeving voor sprinklerinstallaties beter aan op de huidige praktijk. De interpretatiebesluiten kunnen worden gebruikt door de bedrijven voor leveren en onderhoud van sprinklerinstallaties met CCV-keurmerk en door inspectie-instellingen.

Voor vragen over keurmerken en inspectie van sprinklerinstallaties, mail naar infobrand@hetccv.nl.