Ga naar de inhoud

Netwerken op het gebied van onbegrepen gedrag helpen met BE-Grip

Het doel van BE-Grip is om netwerken op het gebied van onbegrepen gedrag te begeleiden bij het realiseren van passende ondersteuning waar complexiteit dit in de weg staat.

Hiervoor werken een aantal partijen samen: Kennisinstituut Phrenos, Erasmus School of Health Policy and Management, Kenniscentrum Phrenos, MIND, Verwey-Jonker Instituut, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) vormen de kerngroep. In de ruimere schil van het consortium zijn de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ( het CCV) en Onderzoeksinstituut IVO betrokken.

Samen verzorgen deze partijen een landelijk begeleidings- en onderzoekstraject waarbij Kennisinstituut Phrenos de kartrekker is voor het vormgeven van de begeleiding van de netwerken en Erasmus Universiteit voor het opzetten van de monitoring en evaluatie. 

Bron: zonmw.nl

Het CCV vindt het belangrijk om samen met andere instituten een bijdrage te leveren aan het delen van kennis en van elkaar leren rondom onbegrepen gedrag. Bij het CCV is er een landelijk coördinatiepunt wijk-GGD waar al veel kennis over dit onderwerp opgebouwd,.