Ga naar de inhoud

Nadere analyse van criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Cijfers op een atletiekbaan

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Het Mulier Instituut en het CCV analyseren de resultaten van 20 onderzoeken. De partijen brengen de overeenkomsten en verschillen van deze studies in kaart, gaan op zoek naar rode draden en categoriseren voorgestelde aanpakken en aanbevelingen. Op basis van deze inzichten wordt duidelijk of de huidige aanpak om amateursportverenigingen weerbaarder te maken voldoet.

Praktijkgerichte instrumenten

Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er meer mogelijkheden zijn om criminele inmenging bij amateursportverenigingen tegen te gaan, gaan het Mulier Instituut en het CCV hier samen mee aan de slag. Zo zouden bepaalde interventies en aanbevelingen wellicht verder uitgewerkt en getest kunnen worden om de weerbaarheid van sportverenigingen te verhogen. In overleg met relevante organisaties op het gebied van sport, veiligheid en beleid ontwikkelen de partijen hier dan specifieke instrumenten voor.

Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Amateursportverenigingen zijn afhankelijk van de bijdragen van vrijwilligers, donateurs en private sponsoren. Het voortbestaan van verenigingen komt in gevaar als er niet genoeg vrijwilligers, donateurs en sponsoren zijn. Sportverenigingen worden dan kwetsbaar voor inmenging door partijen met een criminele achtergrond. Hiermee wordt de rechtsstaat ondermijnd. Uit eerder onderzoek blijkt dat criminele inmenging bij amateursportverenigingen zich in het hele land voordoet.

Meer informatie

Heb je vragen over het onderzoek? Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Joeri Vig, joeri.vig@hetccv.nl of met Vidar Stevens, v.stevens@mulierinstituut.nl van het Mulier Instituut.