Ga naar de inhoud

Ministerie en het CCV werken aan barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen

Geblurde mensen tijdens een festival. Ter illustratie bij het dossier Online aangejaagde ordeverstoringen van het CCV.

Mogen burgemeesters een online gebiedsverbod opleggen bij ‘online aangejaagde ordeverstoringen’? Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid (JenV) wil daar nu nog niet op ingaan, omdat een hoger beroep hierover nog loopt. Burgemeester Dijksma van Utrecht verbood eind 2021 een jongen online berichten te publiceren. De jongen had op Telegram opgeroepen tot actie tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod met daarbij een plaats en tijd. De bestuursrechter floot de burgemeester terug omdat een online gebiedsverbod in strijd is met de grondwet.

Tot de uitspraak in het hoger beroep over deze zaak wil Yeşilgöz er niet op ingaan. Wel stelt ze dat via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het webdossier Online Aangejaagde Ordeverstoringen uitspraken in rechtszaken, handreikingen en praktische instrumenten aan burgemeesters worden aangeboden. Dit dossier is samengesteld op basis van ervaringen van gemeenten. Daarnaast werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het CCV aan een barrièremodel voor online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Hiermee kunnen betrokken instanties bepalen welke barrières opgeworpen kunnen worden tegen bijvoorbeeld online opruiing.

Kaart

Het ministerie van JenV stelt verder, samen met gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het CCV, een kaart samen met daarop de mogelijkheden die burgemeesters hebben om te handelen bij online aangejaagde ordeverstoringen. Dit betreft zowel juridische als niet-juridische mogelijkheden.

Ook wordt gekeken naar het opstellen van grenzen waarbinnen gemeenten kunnen afwegen welke maatregelen het beste kunnen worden ingezet en wordt een digitale box ingericht die door gemeenten kan worden geraadpleegd voor ‘advies op maat’. Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om voor een bepaalde zaak juridisch advies op te vragen.

Leerkring online orde en veiligheid

Ook worden jaarlijks Leerkring online orde en veiligheid georganiseerd door het CCV waar bestuurders, ambtenaren en deskundigen de beste praktijkvoorbeelden delen. In 2022 werden 3 leerkringen over dit thema gehouden en dat gebeurt ook dit jaar. De eerstvolgende leerkring is maandag 17 april van 15.30 tot 16.30 uur via online streaming.

Meld je aan voor de leerkring

Bronnen: