Ga naar de inhoud

Documenten

geen afbeelding

Het certificatieschema is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) willen behalen of behouden, hun procesbegeleiders en voor de certificatie-instellingen die dit certificaat uitreiken.

In het certificatieschema staat beschreven aan welke eisen het samenwerkingsverband moet voldoen om een KVO-certificaat te verkrijgen en behouden, en aan welke eisen een certificatie-instelling moet voldoen om een certificaat te kunnen afgeven.