Product toegevoegd aan winkelmand
 

Expert

Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

Het uitgangspuntendocument brandbeveiliging vormt de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Het doel van het document is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker en de partijen die de kaders bepalen (zoals bevoegd gezag en verzekeraar). 

Effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van gebouw, installatie en organisatie, dat past bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Daarom is het een belangrijk document in het vergunningstraject met het bevoegd gezag, en voor het contract met de verzekeraar. 

Uitgangspuntendocument brandbeveiliging met keurmerk

Voor het opstellen van goede uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging is kennis en ervaring nodig. Een uitgangspuntendocument met keurmerk voldoet aan de eisen diezijn opgesteld met opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars. Een uitgangspuntendocument met keurmerk heeft de vereiste kwaliteit, dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw en zorgt ervoor dat het gebouw kan worden gebruikt zoals het is bedoeld.

Wil je ook uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging met keurmerk opstellen?

Je kunt je laten certificeren voor: 

 • Uitgangspuntendocument brandbeveiliging 
 • Specificaties brandbeveiliging 

Voor het uitgangspuntendocument brandbeveiliging kan je je kwalificeren voor: 

 • chemische industrie, PGS 
 • gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen  industrie en opslag  
 • hoogbouw  
 • tunnels  
 • andere bouwwerken  
 • met uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit 

Voor de specificaties brandbeveiliging kan je je kwalificeren voor: 

 • inrichting organisatie brandbeveiliging  
 • bouwkundige brandveiligheid  
 • brandmeldinstallatie  
 • ontruimingsalarminstallatie  
 • rookbeheersingsinstallatie  
 • sprinklerinstallatie  
 • blusschuiminstallatie  
 • watermistinstallatie 
 • blusgasinstallatie 
 • watersproei-installatie 

Als opdrachtgever is het verstandig om een uitgangspuntendocument met keurmerk op te laten stellen, omdat je zo een goed ontwerp krijgt voor een brandbeveiliging die past bij je bedrijf en dat extra kosten en oponthoud tijdens de bouw kan voorkomen. Als je ook opsteller van het uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met keurmerk wordt kom je in Vakman te staan. Hier kunnen opdrachtgevers jou vinden en direct een offerte aanvragen. 

Documenten

Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandveiligheid versie 1.1

Blauwdruk Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging