Ga naar de inhoud

Is datagedreven werken mogelijk om transport van chemicaliën vanuit Polen naar Nederland te frustreren?

Tekening van politie voor busje. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Het transport van chemicaliën voor synthetische drugsproductie vanuit Polen naar Nederland is voor opsporingsinstanties een heikele kwestie. Transporten kunnen grotendeels ongehinderd plaatsvinden, waardoor de pakkans nihil is. Aan de hand van datagedreven werken, is het mogelijk om preventief en op vooruitstrevende wijze het transport van chemicaliën in kaart te brengen. Maar hoe doe je dat dan vanuit Polen naar Nederland?

Vierdejaarsstudent Richard Beer deed hier onderzoek naar in het kader van zijn afstudeeropdracht aan NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. “Ik heb in opdracht gewerkt van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de Dienst Landelijke Recherche”, vertelt Beer. “Ik heb onderzocht of er bronnen zijn die de politie kan gebruiken om datagedreven te werken om het transport van chemicaliën voor synthetische drugsproductie vanuit Polen naar Nederland in beeld te brengen.”

Europese samenwerking

Het onderzoek dat Beer heeft uitgevoerd was heel interessant, maar zeer complex. Na gericht kwalitatief onderzoek heeft hij wel antwoord kunnen geven op de vraag uit zijn onderzoek. “Datagedreven werken op dit onderwerp is zeer lastig. De politie kan informatie inwinnen uit een select aantal openbare en gesloten bronnen, die mijns inziens slechts een kleine bijdrage kunnen leveren. Data, niet afkomstig van Intel en onderzoeksinformatie, is zeer gering beschikbaar. De meeste winst valt te behalen op Europese samenwerking.” De belangrijkste inzichten uit het onderzoek lees je terug in de factsheet ‘Het transport van chemicaliën vanuit Polen naar Nederland’

Waarom datagedreven werken?

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is de wens dat de politie datagedreven te werk gaat. Datagedreven werken is data geanalyseerd in de vorm van informatie. Vervolgens wordt deze informatie geïnterpreteerd naar bruikbare inzichten en aanpakken. Steeds meer inzichten worden onderbouwd met data. Dit leidt tot meer doelgerichte, volledige en adequate beslissingen, waardoor het resultaat preciezer wordt. Daarbij wordt geïnvesteerd in het werkproces van de organisatie.