Ga naar de inhoud

Internetconsultatie Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven van start

Vrouw voor het raam. Ter illustratie van het dossier Prostitutiebeleid van het CCV.

Maandag is de internetconsultatie van de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven gestart. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid te controleren of sekswerkers vrijwillig bij een exploitant werken, of ze meerderjarig zijn en of bijvoorbeeld aan een taaleis wordt voldaan. Het voorstel wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet. De consultatie eindigt op 28 februari 2023.

Verwerking persoonsgegevens

Met dit wetsvoorstel wordt de verwerking van bepaalde bijzondere persoonsgegevens mogelijk, zodat de voorschriften die gemeenten kunnen stellen aan seksbedrijven door exploitanten van deze bedrijven kunnen worden nageleefd. En gemeenten toezicht kunnen houden op deze bedrijven. Voor sekswerkers betekent dit dat beter kan worden nagegaan of de exploitant de verantwoordelijkheid ten aanzien van de voor hem of haar werkzame sekswerkers nakomt. 

Privacy sekswerkers

Volgens directeur André van Dorst de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven zitten slachtoffers van mensenhandel niet in vergunde bedrijven, maar in het illegale circuit. Hij vreest dat door deze beoogde wijziging van de Gemeentewet de privacy van sekswerkers wordt aangetast. 

Ina Hut, directeur-bestuurder van Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), is blij dat er extra controlemogelijkheden komen. “Helaas is er nog steeds sprake van gedwongen prostitutie, soms ook door minderjarigen. Deze wijziging kan ook sekswerkers beschermen die wél vrijwillig werken.” Volgens haar hebben sekswerkers ook in de nieuwe situatie recht op privacybescherming, onder meer doordat gegevens niet te lang worden bewaard.

Met het dossier prostitutiebeleid ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun (nieuwe) prostitutiebeleid.