Ga naar de inhoud

Inspirerende start programma Preventie met Gezag

Maandag 28 november vond de start van het programma Preventie met Gezag plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Maandag 28 november vond de start van het programma Preventie met Gezag plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De preventieve aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit vormen samen de Justitie en Veiligheid brede preventieaanpak. Deze heeft als doel om de voedingsbodem voor (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit weg te nemen. Ook wil het zorgen dat jongeren weerbaar worden gemaakt tegen criminaliteit of daarin niet verder afglijden.

Lange adem

Preventie met Gezag is een programma met een structurele aanpak en met structurele middelen, zodat plannen voor de korte, middellange en langere termijn gemaakt kunnen worden. Deelnemers geven aan dat er al veel informatie voorhanden is, maar de vraag is hoe dit overzichtelijk en toegankelijk blijft voor de lokale en regionale projectleiders, programmamanagers en adviseurs. Nu en in de toekomst. De plannen die er liggen zijn een goede basis om met elkaar op stap te gaan en steeds meer te snappen hoe we bij de jongeren kunnen aansluiten. In 2022 is gestart met een domeinoverstijgende preventieve en wijkgerichte aanpak in 15 gemeenten en 16 wijken. Gemeenten en de lokale, regionale en justitiële partners vervullen hierin een sleutelrol. Het CCV was aanwezig bij de startdag van Preventie met Gezag waarin kennisgemaakt werd met de deelnemende gemeenten.

Leerbehoeften van de deelnemende gemeenten

Tijdens de bijeenkomst werden de leerbehoeften van de aanwezige gemeenten opgehaald. Deze behoeften krijgen een plek in een inspirerend en passend programmaplan. Benadrukt werd dat de aandacht nog meer moet komen te liggen bij de jongeren zelf en hun ouders. Zoals de jongeren zelf zeggen: ‘Praat niet over ons, maar met ons’. Termen als maatwerk en een passend ondersteuningsaanbod, het beperken van de bestuurlijke druk op gemeenten op dit onderwerp, goede samenwerkingsverbanden met lokale partners, leren van elkaar en elkaars ervaringen kwamen deze middag en avond aan de orde. Deze en nog veel meer uitdagingen gaan we de komende tijd gezamenlijk in deze lerende organisatie aan. Dat betekent creatief zijn, elkaar opzoeken, blijven uitleggen, pionieren en vooral aan de slag gaan.

Over Preventie met Gezag

Dit programma is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met deze aanpak wordt ook aangesloten bij andere trajecten zoals het Actieplan Wapens en jongeren en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het programma is eerst gestart met 15 gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad. Recent zijn daar Delft, Dordrecht, Roosendaal en Vlaardingen aan toegevoegd.