Ga naar de inhoud

Harlingen dertigste winkelgebied met collectief winkelverbod

De supermarkten in Harlingen zijn gestart met het collectief winkelverbod van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het winkelgebied is het dertigste in Nederland met een dergelijk verbod.

In deze winkelgebieden worden hardnekkig overlastgevers of winkeldieven geweerd uit de aangesloten zaken. Dit gebeurt bij herhaling van overlast of het plegen van een strafbaar feit. De  overlastgever wordt dan voor langere tijd de toegang ontzegd voor alle deelnemende winkels in het winkelgebied.

Na jaren van daling is het aantal geregistreerde winkeldiefstallen vorig jaar flink gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De toename zou komen door de gestegen voedselprijzen en meer zelfscankassa’s in de supermarkten. “Na corona zijn oude gewoontes terug van weggeweest en daarbij worden supermarkten hard getroffen”, zegt Rini ten Grotenhuis, adviseur van het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, dat valt onder het CCV.

Winkeldiefstal voorkomen

De Harlinger supermarkten willen het winkelverbod volgens haar vooral preventief inzetten. “Dat stralen ze ook uit: niet stelen, want dat zorgt alleen maar voor problemen.” Als iemand toch een verbod krijgt en een winkel ingaat, is er sprake van huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit, en degene riskeert dan een geldboete of een gevangenisstraf.

Winkels die een winkelverbod willen, kunnen aankloppen bij het CCV.  Die biedt onder meer een registratiesysteem waarin degenen staan met een verbod, dat voldoet aan de privacyvoorwaarden. De winkels moeten namelijk een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Winkels die een winkelverbod willen, kunnen daarvoor terecht bij het CCV. Informatie hierover staat in het dossier Veilig Winkelgebied.

Bron Harlinger Courant