Ga naar de inhoud

Geslaagde Netwerkdag Grote Steden 2023 in een ander jasje

Burgemeester Bruls en CCV-directeur Patrick van den Brink spreken tijdens de Netwerkdag Grote Steden 2023.

Op donderdag 16 maart kwamen ruim 30 OOV’ers uit grote steden, de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en CCV-adviseurs bij elkaar voor een Netwerkdag Grote Steden. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde deze eerste fysieke netwerkdag na corona. Nijmegen was gastgemeente voor deze dag. Op verzoek van (het merendeel) van de grote steden was dit jaar gekozen voor een eendaags programma.

Met dank aan de leden van de klankbordgroep uit Nijmegen, Tilburg en Assen viel de keuze dit jaar op een centraal thema: maatschappelijke onrust en ongenoegen. De deelnemers kregen inspirerende inleidingen en stellingen voorgeschoteld en gingen gezamenlijk aan de slag met opdrachten om gedragsverandering teweeg te brengen. Ook was er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Daarnaast kregen zij ‘vergezichten’ en actuele trends en ontwikkelingen te horen van onderzoeker en auteur dr. Julien van Ostaaijen, gedragseconoom en auteur dr. Eva van den Broek en onderzoeker en auteur Bram van Vulpen. Ook werd dieper ingegaan op het belang van goede analyses, verbindingen en tijd nemen om (doorlopend) het gesprek aan te gaan met de burger.

In gesprek

De burgemeester van gastgemeente Nijmegen, de heer Bruls, ging in op ontwikkelingen op meerdere niveaus. Zoals individualisering en digitalisering. Bruls: “Luister naar de stille meerderheid en ga doorlopend het gesprek aan, zodat je ook weet hoe zij erover denken.” Dat zijn dus niet de mensen die aan demonstraties deelnemen of langskomen op het gemeentehuis, maar die zeker wel een mening hebben. Belangrijk dat  gemeenten deze burgers ook willen en kunnen horen. Ideeën die deelnemers deze dag hebben uitgewerkt (zie hieronder) nemen zij mee naar hun collega’s en proberen VNG, JenV en het CCV een plek te geven in het gezamenlijke aanbod. Bijvoorbeeld:

  • hoe kun je tijdig in gesprek gaan met inwoners of ondernemers?
  • hoe verken je in gesprekken of en wat je gemeenschappelijke doel is?
  • hoe kun je als lokale overheid beter zichtbaar worden bij bewoners en netwerken/gemeenschappen?

Meer informatie? 

Was je niet aanwezig, maar mis je iets, onder andere in het leeraanbod op de website maatschappelijkestabiliteit.nl? Neem dan contact op met CCV-adviseur Lilian Tieman: lilian.tieman@hetccv.nl. Er is een verslag voor de deelnemers gemaakt. Heb je interesse dan kun je het verslag aanvragen bij CCV-adviseurs Grote Steden Nienke van Zelst: nienke.vanzelst@hetccv.nl of Lilian Tieman: lilian.tieman@hetccv.nl.

Heb je behoefte om je meer in het onderwerp te verdiepen? Dan hebben we hieronder enkele onderzoeken en websites onder elkaar gezet die deze dag door de sprekers onder de aandacht zijn gebracht.