Ga naar de inhoud

Aanpak mensenhandel in gemeenten 2023: resultaten onderzoek

Arbeiders gaan aan het werk op een tulpenveld.

De VNG liet begin 2023 onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen zij, welke knelpunten ervaren zij en welke behoeften aan ondersteuning hebben zij? De rapportage is nu beschikbaar.

Enorme inspanning

De rapportage (pdf) laat zien dat door veel gemeenten een enorme inspanning is gepleegd om het beleid op orde te krijgen. Gezien de complexe omstandigheden waaronder dit is gebeurd, is dit een mooie prestatie. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er nog behoefte is aan toepasbare kennis; gemeenten willen graag van elkaar leren en werkbare ideeën opdoen. 

In de strijd tegen mensenhandel spelen gemeenten een belangrijke rol. Zij hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie, signalering, handhaving en hulpverlening, maar ook voor het opwerpen van barrières. Het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel helpt gemeenten hun rol binnen de bestuurlijke aanpak van mensenhandel (verder) in te vullen. Lees het CCV-dossier Mensenhandel.