Product toegevoegd aan winkelmand

Mensenhandel


Actieve signalering

Medewerkers van gemeenten, waaronder baliemedewerkers van Burgerzaken, toezichthouders en inspectiemedewerkers kunnen op allerlei manieren signalen oppikken van mensenhandel. Dat kan in direct contact met mogelijke daders en slachtoffers, maar ook door contact met mogelijke facilitators. Zoals huisjesmelkers die voorzien in onveilige woonruimten voor arbeidsmigranten. Ook kunnen medewerkers signalen van mensenhandel tegenkomen bij controles van bijvoorbeeld prostitutiebedrijven en in de horeca, bouw en landbouw.

Medewerkers moeten dan wel leren hoe ze signalen van mensenhandel kunnen herkennen. Op deze pagina staan verschillende hulpmiddelen om gemeenten hierin te ondersteunen.

E-learning signalering mensenhandel

Met behulp van de e-learning kunnen baliemedewerkers en toezichthouders zonder voorkennis de eerste stappen zetten richting signalering. Zij zien hoe breed en veelvormig mensenhandel is. Maar vooral: hóe mensenhandel er aan de balie of achter de voordeur uit kan zien.

Door interactieve opdrachten leren zij dat er signalen zijn die ze kunnen oppikken in hun dagelijks werk. De e-learning biedt ook handvatten waarmee de medewerkers gericht kunnen handelen als ze signalen ontdekken.

De e-learning is geschikt om af te spelen op de pc, laptop en tablet en duurt 20 tot 30 minuten. Zet het geluid aan voordat u de e-learning start.

Handboek en praktische handleidingen

Deze praktische handleidingen zijn tot stand gekomen in het EU-project 'Development of common guidelines and procedures on identification of Victims of human trafficking'.     

Stappenplannen signalering mensenhandel

In de stappenplannen staat wat baliemedewerkers en toezichthouders van de gemeente kunnen doen als zij een mogelijk signaal van mensenhandel oppikken.