Ga naar de inhoud

Zorg en opsporing moeten ook naar andere problemen van slachtoffers seksueel geweld kijken

Vrouw geeft paspoort aan man. Ter illustratie van het CCV-dossier Seksuele uitbuiting.

Om slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting zo goed mogelijk te beschermen, is het nodig breder te kijken dan naar het seksueel geweld en de seksuele uitbuiting alleen. Uit het rapport ‘Brede blik op slachtofferschap’ blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting vaker al met andere problemen of kwetsbaarheden te maken hebben. Vanuit hulpverlening en opsporing is het belangrijk om ook hiermee rekening te houden.

Het meemaken van seksueel geweld heeft vaak grote impact op het leven van slachtoffers. Veel onderzoek richt zich op de gevolgen van seksueel geweld. Om slachtoffers zo snel en zo passend mogelijk hulp te kunnen bieden is het net zo belangrijk om zicht te hebben op wat er in hun levens speelde, voordat zij seksueel geweld of seksuele uitbuiting meemaken.

Invloed op slachtoffers

Kenmerken en achtergronden zijn nooit de reden dat personen slachtoffer worden. Ze zijn wel van invloed op hoe mensen seksueel geweld en seksuele uitbuiting meemaken en hoe zij het beste beschermd kunnen worden tegen verder misbruik en ondersteund kunnen worden in hun herstel

Dit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen brengt persoonlijke factoren en omgevingsfactoren van bij de politie gemelde slachtoffers in kaart. Ook wordt gekeken hoe deze afwijken van leeftijdsgenoten van wie geen seksueel geweld of seksuele uitbuiting bij de politie is gemeld.

Bron: Brede blik op slachtofferschap