Ga naar de inhoud

Wanneer melden ondernemers vermoedens van ondermijning?

Verdachte situatie op een bedrijventerrein.

Ondernemers willen best vermoedens van ondermijnende criminaliteit melden. Deze meldingsbereidheid daalt echter als het een van hun eigen klanten betreft. Dat schrijven onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en Avans Hogeschool in Secondant. Zij keken naar ondernemers op een groot bedrijventerrein in Rotterdam.

Bedrijventerreinen zijn vanwege hun afgelegen locaties en afwezigheid van overheidsdiensten vaak een blinde vlek op de kaart van de overheid. Daardoor bieden zij kansen voor criminelen om hier illegale activiteiten te starten. Om deze criminele praktijken in beeld te krijgen, is het van belang dat ondernemers verdachte situaties in hun omgeving vaker melden.

Ondermijning melden

Er is echter nog weinig bekend over de bereidheid van ondernemers op bedrijventerreinen om ondermijning te melden. Duidelijk is wel dat die vaak opvallend laag is. Dat bleek namelijk uit eerder onderzoek. Er waren bijvoorbeeld wijkagenten die geen meldingen over criminaliteit ontvingen maar wel hun vermoedens hadden.

Verdachte situaties in woonwijken

Onderzoeken naar de bereidheid om criminaliteit te melden, richten zich vooral op burgers in woonwijken. Die gaan bijvoorbeeld over de relatie tussen melden en het vertrouwen in de politie. Ook kijken onderzoekers doorgaans naar de bereidheid van burgers om te melden dat zij slachtoffer waren van criminaliteit. Of burgers verdachte situaties willen melden, wordt niet of nauwelijks onderzocht.

Persoonlijk contact met criminelen

Uniek voor ondernemers is dat zij persoonlijk in contact komen met criminelen als deze met hen een klantrelatie hebben, zowel particulier als zakelijk. Onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en Avans Hogeschool richten zich specifiek op deze klantrelatie. In het onderzoek hebben zij aan 27 ondernemers op een groot Rotterdams bedrijventerrein een drietal verdachte situaties voorgelegd, met de vraag of zij deze situatie zouden melden, waarom wel of niet en zo ja, bij wie.