Ga naar de inhoud

Waar kun je terecht voor passende hulp bij online fraude?

man met headset - ter illustratie van campagne meldpunten online fraude

Er zijn in Nederland diverse organisaties waar slachtoffers van online fraude melding kunnen doen. Sommige daarvan zijn specifiek bedoeld voor het melden van één fraudevorm, terwijl andere openstaan voor alle vormen van fraude. Voor hulp of ondersteuning geldt hetzelfde: waar het ene meldpunt veel kennis heeft over één fraudevorm, heeft een ander meldpunt kennis van verschillende fraudevormen.

Dat betekent dat de situatie van het slachtoffer bepaalt waar hij melding moet doen of de best passende hulp kan krijgen. Maar hoe kom je er als medewerker van zo’n meldpunt achter naar welk meldpunt je doorverwijst voor de best passende hulp? 

Naar wie verwijs ik voor de best passende hulp?  

Deze factsheet helpt die vraag te beantwoorden. Het geeft van zeven organisaties, onder meer, weer wat ze kunnen betekenen voor slachtoffers en voor welke vormen van fraude er hulp en/of ondersteuning geboden wordt. Ook bevat het document per organisatie een aantal vragen die je zou kunnen stellen om te achterhalen of doorverwijzen naar deze partij het slachtoffer kan helpen.  

Het huidige document bevat informatie over de volgende organisaties:  

  • Banken 
  • Politie 
  • Fraudehelpdesk (FHD) 
  • Slachtofferhulp Nederland (SHN) 
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
  • Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)
  • Consumentenbond