Ga naar de inhoud

VER ook over de grens interessant

Een woonwijk.

Op de internationale conferentie “Stedelijke omgeving – bedreiging van de veiligheid of kans op preventie?” in Praag is aandacht besteed aan de VeiligheidsEffectRapportage (VER). Speciaal voor deze gelegenheid heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een Engelse factsheet gemaakt.

De conferentie vond plaats op 6 oktober in Praag en is georganiseerd ter gelegenheid van het voorzitterschap van de Tsjechische Republiek in de Raad van de Europese Unie. Het doel is om het bewustzijn binnen de EU te vergroten, onder meer over het concept Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Het gaat dan vooral om de voordelen in de praktijk en het belang van standaardisatie. De procesmatige aanpak van de VeiligheidsEffectRapportage (VER) sluit hier goed op aan.

Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid waren aanwezig om de VER bij enkele deelnemers onder de aandacht te brengen. Hiervoor gebruikten zij de Engelse factsheet. Vooral het samenwerkingsproces tussen de verschillende partijen werd door de internationale deelnemers interessant gevonden.

Meer over VER

De VER is een integraal veiligheidsinstrument. Dit betekent dat verschillende vormen van veiligheid, criminaliteit en overlast aan bod komen. Ook wordt aandacht besteed aan het voorkomen van onveiligheidsgevoelen. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico’s inbeeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld. Door hier vooraf rekening mee te houden, voorkom je onnodig inzet van extra handhaving of andere beheersmaatregelen achteraf. Begin november verschijnt de VER in een handige clickable PDF.

Kosteloze presentatie

Wil je weten hoe je de vernieuwde VER toepast? Dan verzorgt CCV-adviseur Lilian Tieman of één van netwerkpartners van het CCV kosteloos een presentatie bij jouw op kantoor of online. Deze presentatie is bedoeld voor professionals uit de domeinen sociaal/welzijn, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Na deze presentatie vragen wij je om te verkennen of de VER (structureel) in jullie ontwikkelproces voor nieuwbouw of renovatie een plek kan krijgen. Jij laat het CCV weten of dit gelukt is of waar je belemmeringen bent tegengekomen. Samen met onze partners in ons netwerk, werken we aan oplossingen voor de vragen of belemmeringen die je aan ons terugkoppelt. Zo werken wij doorlopend aan kwaliteitsverbetering.

Heb je belangstelling voor deze kosteloze presentatie? Neem dan contact op met lilian.tieman@hetccv.nl.