Ga naar de inhoud

VER is vernieuwd

Mensen lopen op drukke straat. Ter illustratie van dossiers Integraal Veiligheidsbeleid en openbare orde en veiligheid van het CCV.

De Veiligheidseffectrapportage (VER) van het CCV is vernieuwd en vanaf nu beschikbaar in een handige clickable pdf.  Met de VER doorloop je gestructureerd en transparant een aantal stappen, zodat je in een vroeg stadium nadenkt over sociale veiligheid in je bouw- of renovatieproject. Hierdoor kunnen tijdig passende maatregelen of goede alternatieven worden voorgesteld. “Dat kan veel onnodige vertraging en hoge kosten voorkomen in het verdere traject. En het zorgt voor meer sociale veiligheid nadat het project is gerealiseerd”, aldus CCV-adviseur en medeauteur Lilian Tieman.

“Al veel ambtenaren openbare orde en veiligheid, projectontwikkelaars, architecten en adviseurs zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van een VER bij hun (bouw)projecten”, merkt Tieman verder op. “Je kunt een VER uitvoeren bij eigenlijk elk bouw- of verbouwproject.

Logischerwijs ligt de focus wel meer op projecten die complexer zijn. En op projecten die gevoelig liggen bij omwonenden. Bijvoorbeeld de komst van een dak- en thuislozenopvang in de wijk, een evenementenlocatie bij woningen en een hangplek voor jongeren in hun buurt (veelal in combinatie met herstructurering).”

Richtlijnen

In de VER komen verschillende vormen van veiligheid, criminaliteit en overlast aan bod. Denk aan inbraken, vandalisme, overlast en verkeersveiligheid.  Om dit te voorkomen of verminderen wordt een omgeving ontworpen of aangepast aan de hand van de volgende richtlijnen:

  • Zichtbaarheid (zichtlijnen, sociale ogen).
  • Eenduidigheid (van wie is het gebied?).
  • Toegankelijkheid (voor wie wel en voor wie niet?).
  • Aantrekkelijkheid (wil je er graag komen of verblijven?).

Voordelen uit de praktijk

Voorop staat dat de omgeving zo veilig mogelijk ontworpen is en dat onnodig beheer achteraf beperkt kan worden of niet nodig is. Daarnaast is het vaak esthe­tisch mooier om sociale veiligheid in het ontwerp mee te nemen. Denk aan toegangsbarrières die je al vanaf het begin in je ontwerp meeneemt en daardoor passen bij het gebouw of de omgeving.

Een veilige omgeving, een aangename openbare ruimte en een positief imago van de buurt of locatie verhogen vaak de gebruikswaarde en de economische waarde van een gebouw, voorziening of plek.

Voorkomen vertraging

Een VER kan ook veel onnodige vertraging voorkomen. Het op tijd onderkennen en bespreken van tegenstrijdige belangen zorgt voor een afgewogen en ‘inherent’ veiliger ontwerp. Hierdoor doorlopen plannen sneller de inspraakprocedure en kunnen ze rekenen op meer draagvlak. Ook kun je met een VER achteraf kosten besparen. Het is bijna altijd goedkoper, mooier en efficiënter om in een vroeg stadium de risico’s te onderkennen en veiligheidsmaatregelen te verwerken in het ontwerp.

Plezierigere samenwerking

In de praktijk blijkt dat door het VER-proces betere afspraken worden gemaakt over de samenwerking en de verantwoordelijkheden. Hierdoor weten betrokken partijen elkaar beter te vinden. Door het uitvoeren van een VER ontstaat al vroeg in het proces een gestructureerde veiligheidsdialoog en wordt een gemeenschappelijke taal ontwikkeld.

Aanbod

Als je sociale veiligheid ook belangrijk vindt, ga dan aan de slag met de VER. Doorloop de stappen en profiteer van de geleerde lessen bij de diverse praktijkvoorbeelden. Wil je meer weten over de VER, dan kunnen we ook een presentatie voor je verzorgen. Stuur hiervoor een mail naar onze adviseur Lilian Tieman, lilian.tieman@hetccv.nl.

De VER is interessant voor stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, ontwerpers openbare ruimte, projectontwikkelaars, functionarissen van de afdelingen ruimtelijke ordening, verlichting, veiligheid, verkeer, groen, sport, beheer, economie, vastgoed en welzijn (of vergelijkbare termen), woningbouwcorporaties en vervoersmaatschappijen.