Ga naar de inhoud

Veel nieuwe inzichten tijdens bijeenkomst in Urk

De bijeenkomst ‘In gesprek met iedereen’ op 1 december in De Koningshof in Urk.

De bijeenkomst ‘In gesprek met iedereen’ op 1 december in De Koningshof in Urk stond in het teken van het leren omgaan met kritische doelgroepen. Professionals van gemeenten en politie kregen een kijkje in de keuken van complotdenkers. Waarom doen mensen zoals ze doen en hoe ga je daarmee om? Ook bood deze bijeenkomst de kans om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan, successen te delen en vooruit te kijken. 

De dagvoorzitter Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en Joost Valk, senior beleidsadviseur Integrale Veiligheid bij de gemeente Urk openden de bijeenkomst. Daarna was het woord aan socioloog, onderzoeker en auteur Jaron Harambam. Hij gaf aan dat ‘feiten geen meningen veranderen’. Hierover ging hij met de deelnemers in gesprek. Bij kennisverandering staat onder andere de groepsloyaliteit op het spel.  Deze en nog meer bevindingen van zijn onderzoek kwamen ruimschoots aan bod. 

Omgaan met weerstand

Vervolgens gingen de medewerkers aan de slag met voorbeelden uit hun eigen praktijk.

 • Hoe ga je als gemeente om met ouders die vanwege een bepaald gedachtengoed hun kind van school halen?
 • Hoe richt je het gesprek dan zo in dat het gemeenschappelijke belang centraal staat?

Dat daarbij ook op weerstand kan worden gestuit, is voor gedragseconoom Eva van den Broek van Behavioural Insights bekend terrein. Zij ging dan ook in op een aantal vormen van weerstand en hoe je daar effectief op inspeelt.

Adviseur Augusto de Campos Neto van de Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie SZW sprak over het belang van lokale netwerken opzetten en onderhouden. Onderwerpen, zoals stigmatisering, eenzijdige samenstelling en gebrek aan representativiteit kwamen hierbij aan de orde. Deelnemers gingen aan de slag om na te denken over hun netwerken en sleutelfiguren en welke verbeteringen daar wellicht in aan te brengen zijn. 

Samenwerking kritische burger en overheid 

In het driegesprek met Joost Valk Jeroen van Maanen (kritische boer) en Françoise Terinathe (gemeente Assen) werd het inhoudelijke programma afgesloten. 

Jeroen van Maanen benadrukte het belang van rechtvaardigheid en het belang van het vertrouwen in elkaar. Zowel mensenkennis als kennis van de materie is belangrijk voor het proces en het uiteindelijke resultaat. “Je wilt gehoord worden en serieus genomen worden en voorkomen dat je tegenover elkaar komt te staan.”

Françoise Terinathe liet zien hoe in de gemeente Assen een stem wordt gegeven aan de kritische burgers/groepen. De gemeente faciliteert bij demonstraties zo goed mogelijk en staat open voor het gesprek.

Tips

Uit dit 3-gesprek kwamen in ieder geval de volgende tips naar voren:

 • Begin met een open blik.
 • Onderstreep het belang van kennis van zaken.
 • Zet mensen in met voldoende mensenkennis en levenservaring.
 • Geef veranderingen de tijd.
 • Communiceer per fase duidelijk en consequent.
 • Leef je in de ander in.
 • Maak vooraf goede afspraken bij demonstraties en geef hierbij het belang van een ieder weer.
 • Maak de demonstratie transparant, bijvoorbeeld met beeldschermen, zodat mensen die buiten staan het gesprek binnen kunnen volgen. 
 • Besteed aandacht aan de demonstranten, variërend van  het aanbieden van  koffie en koeken tot  het hebben van voldoende tijd in de agenda.

Herwinnen van gezag

De burgemeester van de gemeente Urk, Cees van den Bos sloot de bijeenkomst. Hij verwees onder andere naar het rapport ‘Gezag herwinnen’, waarin bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid van belang zijn voor het behouden of herwinnen van gezag. Dat is een opgave voor iedere bestuurder, iedere ambtenaar, voor ons allemaal.

“Het is iets van ons allemaal om te voorkomen dat onbehagen omslaat in onrust.”

Cees van den Bos, burgemeester Urk

Deze bijeenkomst is één van de initiatieven van een landelijke werkgroep ‘in gesprek met kritische doelgroepen’ onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wil je meer hierover weten, neem dan contact op met CCV-adviseur Lilian Tieman, tel.06 10 320 469 of mail lilian.tieman@hetccv.nl.

Jaron Harambam schreef samen met Marije Kuiper het boek ‘The truth is out of there’. In dit unieke visuele verhalenboek staat de zoektocht naar de waarheid van achttien bijzondere personen centraal. Met interviews, fotografie en eigen beeldmateriaal dring je hun intrigerende leef- en denkwereld binnen. Met dit boek willen de auteurs een constructieve bijdrage leveren aan een gepolariseerd maatschappelijk debat. Eva van den Broek schreef het boek ‘Het bromvliegeffect’ samen met reclamestrateeg Tim den Heijer. Het boek laat zien hoe kleine dingen grote invloed kunnen hebben op onze keuzes. De auteurs leren je de verschillende vormen van het bromvliegeffect te herkennen, de negatieve invloed ervan te vermijden en het op een goede manier te gebruiken. Op je werk, op school, in de winkel, op straat én thuis.