Ga naar de inhoud

Van droom naar daad in wijk Bleijerheide

Tekening op basis van plattegrond van de wijk Bleijerheide in Kerkrade.

Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente, woningbouwcorporaties, scholen, zorg en andere maatschappelijke organisaties gingen 2 en 3 februari in Kerkrade samen aan de slag. Doel was de buurt Bleijerheide in Kerkrade weer de glans te geven die zij ooit had. Hiervoor waren ervaringen en ideeën van alle deelnemers nodig. “We gaan niet alleen bedenken hoe mooi de buurt kan worden, we gaan ook bepalen hoe we dat echt gaan realiseren. Van droom naar daad”, kopte de uitnodiging van deze bijeenkomst.

Suggesties

Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) nam deel. Adviseurs Tobias Woldendorp en Lilian Tieman bogen zich – net als de andere deelnemers- over deze vraagstukken. Zij vertaalden de inzichten uit de vernieuwde Veiligheidseffectrapportage (VER) naar concrete maatregelen voor deze wijk. “Leefbaarheid en sociale veiligheid staan in de VER centraal en veel voorbeelden uit onze praktijk kun je ook op deze wijk toepassen”, licht Tieman toe. Aan de hand van een mooi beeldverslag van de wijk Bleijerheide kwamen de adviseurs onder meer met onderstaande suggesties voor een sociaal veilig ontwerp en beheer. Deze suggesties kunnen opgenomen worden in het Masterplan voor Bleijerheide.

  • Verwijder de parkeerplaatsen aan de zijkant van de wegen. Creëer parkeerplekken op de braakliggende stukken grond en stimuleer parkeren op eigen terrein.
  • Gebruik de ruimte die langs de wegen vrijkomt voor het creëren van voortuintjes en het verbreden van het trottoir. Hierdoor zijn mensen minder geneigd hun ramen te blinderen (sociale ogen stimuleren).
  • Gebruik andere materialen voor de wegen. Asfalt maakt meer lawaai dan klinkers en nodigt uit tot harder rijden. Dit heeft impact op de veiligheidsbeleving.  
  • Vergroen het centrum en de pleintjes. Dit zorgt voor aantrekkelijkheid en bewoners blijven dan langer op straat (in de openbare ruimte) en ontmoeten elkaar weer vaker.
  • Handhaaf op overlast en vernielingen, zoals graffiti, discriminerende slogans, hondenpoep en zwerfafval.
  • Ga door met het opkopen van leegstaande- of kamerverhuurpanden in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Dit vergroot de leefbaarheid van de buurt.
  • Zie de kansen in de wijk en benadruk een aantal mooie en aantrekkelijke gebouwen door deze functies te geven waar bewoners trots op kunnen zijn.

Veel meer creatieve ideeën

Naast deze inzichten werden er veel ideeën uitgewisseld door de deelnemers over onder meer het stimuleren van gezond leven, inclusief bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van creatieve wandelroutes met leuke uitrustplekken, eetbaar groen in de openbare ruimte en het beter aangeven van de fietsroutes door het mooie buitengebied, zoals richting Aken. En ‘water’ meer inzetten als ontwerpmiddel in het heuvelland. Ook zouden ze graag zien dat het concept ‘leenfietsen’ wordt gestimuleerd. Maar ook het ontwikkelen van parken voor de buitensporten voor jong en oud wordt omarmd.

Daarnaast is gesproken over de begeleiding van mensen richting (betaald) werk. Wel met de kanttekening dat de verwachting hiervan realistisch moet zijn. Het werken met sleutelfiguren in de wijk is hierbij heel belangrijk. Zij kunnen soms beter het gesprek aangaan met bijvoorbeeld jongeren over wat zij graag in de buurt willen doen, waardoor overlastgevend gedrag verminderd kan worden. Ook werd aangegeven vooral goed gebruik te maken van de faciliteiten die er al zijn. Bijvoorbeeld het bestaande zorgcentrum. Breid de openingstijden hiervan uit, zodat mensen al eerder in de ochtend daar kunnen komen voor een kopje koffie, praatje of om te sporten en te bewegen.

Resultaat

Vanuit deze bijeenkomst heeft de gemeente Kerkrade volop ideeën en suggesties gekregen om op te nemen in hun Masterplan. Zo willen ze tot haalbare projectideeën komen voor de komende jaren, die ze samen met de partners uit de wijk gaan uitvoeren.

Belangstelling in de VER-aanpak?

Ben je geïnteresseerd in de praktische VER-aanpak? Lees dan deze factsheet met een duidelijk overzicht van wat je van de VER-aanpak kunt verwachten. Je kunt ook de handige clickable PDF bekijken om zelf met de VER aan de slag te gaan. Wil je meer weten over de VER, dan kunnen we ook een presentatie voor je verzorgen. Stuur hiervoor een mail naar onze adviseur Lilian Tieman.