Ga naar de inhoud

ToeZine: Heeft cultuurgericht toezicht de toekomst?

Vergadertafel. Ter illustratie van een CCV-nieuwsbericht.

Regels, richtlijnen en kaders zijn in bedrijven maar het topje van de ijsberg. Daaronder schuilt een wereld van rituelen, omgangsvormen, macht en status, groepsdynamiek, straffen en beloning. Beter bekend als de organisatiecultuur. En die bepaalt vaak hoe het eraan toe gaat. Hoe je hier als toezichthouder slim op inspeelt en waarom je dat moet willen, vertellen 2 ervaringsdeskundigen in ToeZine die de masterclass ‘Cultuurgericht toezicht’ volgden bij het CCV.

Hardnekkige naleefproblemen die met regulier toezicht niet worden opgelost, dat was de voornaamste reden voor Jacqueline Schuurman Hess om de masterclass te volgen. Als archiefinspecteur bij de gemeente Rotterdam houdt ze toezicht op de naleving van de archiefwet- en regelgeving.

“Ik denk dat die nalevingsproblemen vooral komen doordat we een interne toezichthouder zijn. Want mijn inspectierapporten naar regionale instellingen hebben vaak meer effect. Om die problemen binnen mijn gemeente beter te begrijpen en de naleving te leren bevorderen, volgde ik de masterclass.”

Gedrag is leidend

Waarom de oplossing zoeken in cultuurgericht toezicht? “Omdat ik geloof dat cultuur een van de belangrijkste zaken is die het gedrag in een organisatie bepalen. Die cultuur komt tot uiting in normen en waarden binnen een organisatie én in het voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Of zij instrueren, stimuleren en sturen op juist gedrag, bijvoorbeeld. Natuurlijk geven zaken als beleid en regels wel kaders, maar daarnaast is de cultuur minstens even bepalend voor gedrag.”