Ga naar de inhoud

Tien inspirerende aanpakken van ondermijning in de wijk

Voorkant inspiratieboek ondermijning in de wijk. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Ondermijning is een steeds groter probleem in Nederland. Veel gemeenten zijn ervan doordrongen dat alleen repressie onvoldoende werkt tegen ondermijning. Er is een brede wijkaanpak nodig, waarin het (meer repressieve) veiligheidsdomein en het (meer preventieve) sociaal domein samen de strijd aanbinden. Maar hoe pak je dat aan? In het online boek ‘Ondermijning in de wijk’ word je geïnspireerd met 10 succesvolle voorbeelden.

In het boek krijg je als gemeente antwoord op de vragen hoe je een succesvolle aanpak inricht en met wie je dat doet. Ook krijg je inzicht in de knelpunten en hoe je die oplost. Verder krijg je informatie over welke vernieuwende ideeën er zijn in de wijkaanpak. In het inspiratieboek staan 10 (vooral wijkgerichte) aansprekende aanpakken van ondermijning in de wijk, verdeeld over heel Nederland. De aanpakken zijn verzameld en uitgewerkt door Platform31 in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Wat verstaan we onder ondermijning?

Bij ondermijning gaat het om kleinere en grotere misdaden, die meer dan bij reguliere criminaliteit de grenzen tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden. In het bijzonder zijn kwetsbare wijken gevoelig voor ondermijning. Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede en achterstand mensen kwetsbaar om als dader of slachtoffer betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten in de wijk zijn (kleinschalige) drugscriminaliteit, zoals:

  • Wietteelt en  drugslabs in woonwijken
  • Het inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten
  • Opslag van drugsgrondstoffen en -afval in garageboxen
  • Het witwassen van criminele winsten via supermarkten of speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen.