Ga naar de inhoud

Hein Roethofprijs

De Hein Roethofprijs geeft nationale bekendheid aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit.

Winnaars van de Hein Roethofprijs 2022: Cyber Ambassadeurs Breda. Ter illustratie van het CCV-dossier Hein Roethofprijs.

De prijs, jaren geleden in het leven geroepen door het ministerie van Justitie en Veiligheid, wordt iedere 2 jaar uitgereikt aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een innovatieve, creatieve en effectieve manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt.

Iedereen kan deelnemen: buurtwerkers, jongerenwerkers, bewonersverenigingen, wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en Openbaar Ministerie.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de projecten die meedingen naar de Hein Roethofprijs. In 2022 wonnen de Cyber Ambassadeurs Breda de Hein Roethofprijs. Bekijk de Wall of fame met alle winnaars en alle documenten.

Criteria

De ingezonden projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

 1. Het project voorkomt criminaliteit, bevordert sociale veiligheid en/of veiligheidsbeleving.
 2. De oplossing van het probleem wordt gezocht in participatie vanuit de samenleving
  De grote kracht van het project zijn de mensen die het probleem ondervinden. Burgers nemen het initiatief of zijn er actief bij betrokken. Projecten waarbij uitsluitend de politie en/of justitie worden ingeschakeld, zijn uitgesloten van deelname.
 3. Er is sprake van een samenwerkingsverband
  Meerdere partijen werken samen in het project, bijvoorbeeld een bewonersvereniging, woningcorporatie en gemeente. Of: politie, een sportvereniging en jongerenwerk.
 4. Het project levert concrete resultaten op
  Uit de evaluatie van het project blijkt dat de aanpak een aantoonbaar positief effect heeft. Kwalitatief en/of kwantitatief. Zijn er geen cijfers beschikbaar, maak dan een heldere omschrijving van de resultaten.
 5. De maatregelen bevorderen het leefklimaat
  De Hein Roethofprijs gaat naar een project dat een positief effect heeft op de leefomgeving en de beleving van veiligheid.
 6. Het project bevat hoofdelementen die elders toepasbaar zijn
  Een project dat een gedegen aanpak van criminaliteit en veiligheid bevat, valt nooit een op een te kopiëren. Altijd zijn er wel lokale en andere situationele verschillen, waardoor bepaalde elementen op de ene plek succesvol blijken en elders niet. Maar onderdelen van een succesformule kunnen wel op diverse plaatsen in het land worden overgedragen.
 7. Er is uitzicht op voortzetting van het project
  Duurzaam tegengaan van criminaliteit en onveiligheid vergt continuïteit in organisatie en financiering. De projecten die in aanmerking komen voor de Hein Roethofprijs, zijn nog in uitvoering op het moment van de prijsuitreiking.
 8. De aanpak is vernieuwend en er spreekt creativiteit uit
  Een aantal jaren geleden waren de digitale buurtpreventiegroepen vernieuwend en creatief, maar inmiddels zijn ze gemeengoed. Dat ziet de jury van de Hein Roethofprijs graag. Maar een project dat al door het hele land is omarmd, is niet meer geschikt voor inzending. Tenzij er een innovatief element aan is toegevoegd of er een creatieve wending aan is gegeven. Dan kan het wel weer vernieuwend zijn.

Hein Roethof

Hein Roethof was PvdA-kamerlid en begin jaren ’80 was hij voorzitter van de commissie Kleine Criminaliteit van de Tweede Kamer. De commissie-Roethof kwam vooral in het nieuws door het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit uit 1985, een krachtig pleidooi voor criminaliteitspreventie.

In 1987 riep het ministerie van Justitie en Veiligheid de Hein Roethofprijs in het leven. De organisatie van de Hein Roethofprijs is in handen van het CCV.

Veelgestelde vragen

De Hein Roethofprijs is een prijs die nationale bekendheid geeft aan projecten of initiatieven die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. Om het jaar ontvangt een organisatie of samenwerkingsverband deze prijs omdat zij op een innovatieve, creatieve en effectieve manier problemen oplost die de sociale veiligheid bedreigen.

De genomineerden én de winnaar krijgen landelijke aandacht en waardering voor hun initiatief of project. Zij ontvangen een korte film over hun eigen project die ze kunnen gebruiken voor hun eigen communicatie-activiteiten. Dit alles zorgt ervoor dat anderen ook geïnspireerd raken en soortgelijke projecten gaan opzetten.

 

De winnaar ontvangt bovendien € 20.000 om het project uit te bouwen of te versterken.

Iedereen mag meedoen: buurtwerkers, jongerenwerkers, bewonersverenigingen, wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en Openbaar Ministerie. Ook bewoners kunnen meedoen. Zolang er samengewerkt wordt met andere organisaties zoals politie, gemeente, welzijn, ondernemers of anderen, om criminaliteit te voorkomen of de sociale veiligheid te vergroten.

Er zijn acht harde criteria.

 1. Het project voorkomt criminaliteit, bevordert sociale veiligheid en/of veiligheidsbeleving. Bijvoorbeeld initiatieven gericht tegen woning- en auto-inbraak, fiets- en winkeldiefstal, vandalisme en verloedering.
 2. De oplossing van het probleem wordt gezocht in participatie vanuit de samenleving.
  De grote kracht van het project zijn de mensen die het probleem ondervinden. Burgers nemen het initiatief of zijn er actief bij betrokken. Projecten waarbij uitsluitend de politie en/of justitie worden ingeschakeld, zijn uitgesloten van deelname.
 3. Er is sprake van een samenwerkingsverband.
  Meerdere partijen werken samen in het project, bijvoorbeeld een bewonersvereniging, woningcorporatie en gemeente. Of: politie, een sportvereniging en jongerenwerk. Verschillende combinaties zijn mogelijk. Zolang er maar meerdere partijen meedoen.
 4. Het project levert concrete resultaten op.
  Uit de evaluatie van het project blijkt dat de aanpak een aantoonbaar positief effect heeft. Kwalitatief en/of kwantitatief. Zijn er geen cijfers beschikbaar, maak dan een heldere omschrijving van de resultaten.
 5. De maatregelen bevorderen het leefklimaat.
  De Hein Roethofprijs gaat naar een project dat een positief effect heeft op de leefomgeving en de beleving van veiligheid.
 6. Het project bevat hoofdelementen die elders toepasbaar zijn.
  Een project dat een gedegen aanpak van criminaliteit en veiligheid bevat, valt nooit 1 op 1 te kopiëren. Altijd zijn er wel lokale en andere situationele verschillen, waardoor bepaalde elementen op de ene plek succesvol blijken en elders niet. Maar onderdelen van een succesformule kunnen wel op diverse plaatsen in het land worden overgedragen.
 7. Er is uitzicht op voortzetting van het project.
  Duurzaam tegengaan van criminaliteit en onveiligheid vergt continuïteit in organisatie en financiering. De projecten die in aanmerking komen voor de Hein Roethofprijs, zijn nog in uitvoering op het moment van de prijsuitreiking.
 8. De aanpak is vernieuwend en er spreekt creativiteit uit.
  Een aantal jaren geleden waren de digitale buurtpreventiegroepen vernieuwend en creatief, maar inmiddels zijn ze gemeengoed. Dat ziet de jury van de Hein Roethofprijs graag. Maar een project dat al door het hele land is omarmd, is niet meer geschikt voor inzending. Tenzij er een innovatief element aan is toegevoegd of er een creatieve wending aan is gegeven. Dan kan het wel weer vernieuwend zijn.

Dat is eenvoudig: download het inschrijfformulier. Vul het vervolgens volledig in. Er zitten verschillende vragen in over het probleem dat wordt aangepakt, wie er betrokken zijn, wat er gebeurt en hoe het wordt uitgevoerd. Ook wordt gevraagd naar evaluatiegegevens. Stuur het ingevulde formulier op naar hein.roethof(at)hetccv.nl 

Ja dat kan. Tenminste, als je toegang hebt tot de gegevens van het project. Kun je het inschrijfformulier helemaal invullen? Stuur het dan op naar hein.roethof(at)hetccv.nl. Houd er rekening mee dat de jury documenten kan opvragen. Deze moet je op aanvraag kunnen toesturen.

Winnaars bekijken? Ga naar de Wall of Fame.

Hein Roethof was PvdA-kamerlid en begin jaren ’80 voorzitter van de commissie Kleine Criminaliteit van de Tweede Kamer. De commissie-Roethof kwam in 1985 in het nieuws met haar krachtige pleidooi voor criminaliteitspreventie (beleidsplan Samenleving en Criminaliteit).

In 1987 riep het ministerie van Justitie en Veiligheid de Hein Roethofprijs in het leven. De organisatie van de Hein Roethofprijs is in handen van het CCV.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingezonden projecten. De juryleden zijn vakmensen die vanuit hun eigen professionele invalshoek goed zicht hebben op preventie van criminaliteit en sociale veiligheid.

 • Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en tevens juryvoorzitter
 • Hans Biesheuvel, initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers
 • Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie, Open Universiteit
 • Corine Duitman, directeur Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam
 • Rahim Sahin, teamchef Ommelanden Noord, politie Noord-Nederland
 • Paul Vugts, misdaadverslaggever, Het Parool
 • Carmelita Reeberg, Directeur eR-Bee Beveiliging B.V.

Door van der Wiele van het CCV is de secretaris die de jury ondersteunt.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de secretaris van de jury Door van der Wiele. Je bereikt haar op dit nummer: 06 13 350 068 of mail naar door.vanderwiele@hetccv.nl 

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over de Hein Roethofprijs kun je contact opnemen met Door van der Wiele op 06 13 350 068.