Ga naar de inhoud

Secondant: Signaleren van ondermijning op bedrijventerreinen

Luchtfoto van een bedrijventerrein.

Locaties zoals winkelstraten en bedrijventerreinen die kampen met verloedering, zijn aantrekkelijk voor criminelen die onder de radar willen opereren. Dit schrijven Jonas Stuurman en Jimmy Maas van Avans Hogeschool in Secondant. Overheden die die dit moeten bestrijden hebben vaak maar beperkt zicht op wat er zich afspeelt in deze gebieden.

Locaties kwetsbaar voor ondermijning

Zij zoeken locaties voor dekmantelbedrijven, drugsproductie- en opslaglocaties met goede aansluiting op het logistieke netwerk naar het Europese binnenland. Doordat ondermijnende criminaliteit zich veelal onder de radar afspeelt, komen dergelijke kwetsbare locaties niet snel in beeld op basis van meldingen en aangiftes.

Ondernemers en gemeenten

Ook worden ondernemers nog beperkt betrokken bij de ondermijningsaanpak, terwijl zij veel kennis in huis hebben over wat zich afspeelt in een gebied. Door beperkingen in tijd en capaciteit, hebben gemeenteambtenaren die zijn belast met de ondermijningsaanpak nog vaak beperkt zicht op wat zich afspeelt op bedrijventerreinen. Slimmer gebruik van data kan hiervoor een oplossing bieden.

Datagedreven aanpak criminaliteit bedrijventerreinen

Onderzoekers van het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool hebben samen met kennispartners en partners uit het werkveld enkele tools ontwikkeld die zowel gemeenten als ondernemers helpen bij een datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘indicatoren van ondermijning’.

Criminele activiteiten

De onderzoekers werken met indicatoren die zich richten op de kwetsbaarheid van een terrein, zoals een anonieme ligging of leegstand. Hierdoor ontstaat een gelegenheidsstructuur waarin ondermijnende criminaliteit kan gedijen. Andere indicatoren richten zich op criminele activiteiten. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van kappers zonder klanten. Dat kan een indicatie van witwassen zijn.

Lees het hele artikel op Secondant