Ga naar de inhoud

Secondant: Schrappen strafzaken roept veel vragen op

Illustratie van ee weegschaal in blauw licht met aan ene kant strafhamer, andere kant leeg.

Er worden veel strafzaken geschrapt door personeelstekort bij OM en rechters. Bert Berghuis buigt zich in zijn nieuwe column in Secondant over deze kwestie, die veel vragen oproept. Want de criminaliteit en de daarbij horende werklast zijn sterk gedaald. En bij de rechtspraak zijn zelfs meer middelen beschikbaar gekomen. Hoe komt het dan dat de tekorten en de werklast lijken te groeien?

Het Openbaar Ministerie gooit 82 Haarlemse strafzaken in de prullenbak, schrijft Berghuis in zijn column. Dat komt omdat de rechtbanken en het OM zelf te weinig personeel hebben om ze te behandelen. Eerder zagen we al dat 1.500 zaken wegens onvoldoende rechters in Gelderland werden geschrapt.

Bezuinigingen strafrecht

Er zou te weinig geld zijn om de capaciteit op orde te brengen. Want volgens de Raad voor de rechtspraak is er in het afgelopen decennium stevig bezuinigd op de strafrechtketen. Vanuit de Tweede Kamer komt het geluid dat er inderdaad extra geld naar het strafrecht moet. Daarmee moet het schrappen van strafzaken worden voorkomen.

Wat weten we over de strafrechtketen? Berghuis baseert zich voor cijfers daarover op de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2021 van het WODC. Die ondersteunen de bewering van de Raad voor de rechtspraak dat de afgelopen tijd stevig is bezuinigd in de strafrechtspraak niet: zo nemen de voor inflatie gecorrigeerde uitgaven daarvoor in 10 jaar toe met 18%. Bij het OM zijn de uitgaven in die periode wel gedaald, met 8%.

Werklast OM

Tegelijk weten we dat de criminaliteit en het daaruit voortkomende volume te behandelen strafzaken fors zijn gedaald. Dit roept toch de vraag op of deze verminderde werklast niet gemakkelijk had kunnen worden opgevangen met de wat lagere (OM) of zelfs gestegen (rechtspraak) beschikbare middelen.

Lees het hele artikel op Secondant