Ga naar de inhoud

Secondant: Resultaten van maatregelen voor coffeeshops

Coffeeshop in Amsterdam. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

Voor Nederlandse coffeeshops gelden landelijke regels zoals de AHOJGI-criteria. Daarnaast kunnen gemeenten hun eigen sanctiebeleid en aanvullende criteria opstellen. Bijvoorbeeld over de vestiging en de openings- en sluitingstijden. In vier onderzoeken is bekeken welke invloed landelijke criteria en lokale maatregelen hebben op overlast, gedrag van coffeeshopbezoekers en aantallen cannabisgebruikers en -verslaafden.

Coffeeshopbeleid

Het Nederlandse softdrugs- en coffeeshopbeleid kent al decennialang drie belangrijke doelstellingen: het beperken van gezondheidsrisico’s met name onder jongeren door preventie en voorlichting, de beheersing en beperking van overlast en verstoring van de openbare orde en scheiden van de markten van soft- en harddrugs.

Gedoogbeleid

De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. Daarvoor gelden de landelijke AHOJGI-criteria (Geen Affichering, Harddrugs, Overlast, Jongeren beneden 18 jaar, verkoop van meer dan 5 Gram en geen niet-Ingezetenen) en een maximale handelsvoorraad van 500 gram. Ook mag de coffeeshop geen alcohol schenken. Daarnaast kunnen gemeenten een eigen sanctiebeleid en aanvullende criteria opstellen, bijvoorbeeld over openings- en sluitingstijden van de coffeeshop.

Studenten

Vier masterstudenten Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben voor hun masterscriptie onderzoek gedaan naar het Nederlandse coffeeshopbeleid. Zij hebben daarbij vooral gebruikgemaakt van bestaande data uit eerder onderzoek door Intraval en Breuer & Intraval. Daarbij hebben zij onder andere gekeken op het effect van lokale maatregelen op overlast rondom coffeeshops.

Overlast

Een strenger gemeentelijk coffeeshopbeleid heeft een gunstige invloed op het verminderen van de ervaren overlast door omwonenden en omwerkenden. Elke verhoging van de sancties ten aanzien van het overtreden van de AHOJGI-criteria door coffeeshops gaat gepaard met een toenemende daling van ervaren overlast in de buurt. Hoe strenger het sanctiebeleid des te minder overlast er wordt ervaren.