Ga naar de inhoud

Secondant: Online informatie en de aanpak van jeugdgroepen

Het 7-stappenmodel voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag is vernieuwd. Dat jongeren steeds meer gebruikmaken van social media was een van de redenen voor de aanpassing van het 7-stappenmodel. In het nieuwe model is meer aandacht voor de inzet van online verkregen informatie. Evelien Hoeben van het NSCR licht het model toe in Secondant.

Social media

Jongeren zijn steeds meer actief op de social media. Dat was een van de redenen voor de aanpassing van het 7-stappenmodel voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Het model biedt een systematische methode voor de signalering en aanpak van problematische jeugdgroepen.

Online verkregen informatie

In het vernieuwde 7-stappenmodel ligt meer nadruk op de inzet van online verkregen informatie. In iedere stap moet worden overwogen in hoeverre online informatie kan bijdragen. Deze informatie kan nuttig zijn bij het maken van de groepscan door de politie. Ook kan de informatie van pas komen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak. Social media kunnen worden worden ingezet om meer te weten te komen over de belevingswereld van jongeren.

Ethische en juridische kaders

De inzet van online informatie door gemeenten en ketenpartners is de laatste jaren volop in de media. Daarom moeten de ethische en juridische kaders waarbinnen online informatie kan worden gebruikt, wel duidelijk zijn. Een valkuil van social media is namelijk dat je al met een paar klikken enorm veel informatie over iemand vindt. Bijvoorbeeld over politieke voorkeuren. Vaak is het onduidelijk hoe je moet omgaan met de verwerking van dit soort persoonsgegevens.

Vuistregel

Als algemene vuistregel geldt: wat offline niet mag in een bepaalde functie, mag online ook niet. Voor politie is online informatievergaring vanuit openbare bronnen toegestaan zolang dit niet stelselmatig gebeurt. Voor het volgen van individuen (zowel online als offline) is toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. Ook gemeenten mogen online openbare informatie verzamelen, zolang ze geen persoonsgegevens opslaan en ze de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verzameld.

Lees het hele artikel op Secondant