Ga naar de inhoud

Secondant: Lessen voor een gemeentelijke aanpak van mensenhandel

Paspoorten vastgehouden door 1 persoon alsof ze ingenomen worden.

Hoe moet een effectieve gemeentelijke aanpak van mensenhandel eruitzien? Onderzoekers van Regioplan geven daarvoor 5 lessen in Secondant. Zo begint een gemeentelijke aanpak idealiter met een brede probleemanalyse. Verder moet er aandacht zijn voor signalering en informatiedeling, slachtoffers perspectief bieden, daders aanpakken en een langetermijnvisie ontwikkelen.

Mensonterend misdrijf

Zodra er ergens een dader van mensenhandel wordt opgepakt, staan de kranten er vol van. Hoe kon dit gebeuren? Een logische reactie. Mensenhandel is immers een mensonterend misdrijf. Maar de reactie is ook naïef. We weten al lang dat mensenhandel vaker voorkomt dan we denken.

Topje van de ijsberg

Recent bleek dat ongeveer twee derde van de Nederlandse gemeenten inmiddels beschikt over mensenhandelbeleid. Een aanpak inrichten is niet eenvoudig. Er komen signalen binnen bij instanties, maar onder de oppervlakte lijkt er veel meer te spelen. Het zicht op mensenhandel wordt dan ook vaak beschreven als het topje van de ijsberg.

Lessen voor een aanpak

Beleid maken tegen een fenomeen dat grotendeels onzichtbaar is, is niet eenvoudig. En zicht op het fenomeen is één ding, maar hoe pak je het vervolgens aan. In dit artikel geven onderzoekers van Regioplan gemeenten die aan de start van hun aanpak staan, 5 lessen mee. Deze zijn gebaseerd op onderzoek van Regioplan op verzoek van CoMensha, de VNG, de gemeente Utrecht en de gemeente Ede.

Verschillende vormen van mensenhandel

De laatste Slachtoffermonitor Mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen, toont aan dat mensenhandel veel verschillende verschijningsvormen kent. Ook op lokaal niveau blijkt deze diversiteit te bestaan. Juist deze diversiteit maakt lokale beleidsontwikkeling zo complex: hoe breng je in beeld hoe mensenhandel er in jouw gemeente uitziet? Wie kan het signaleren en wat zijn die signalen dan? En wat doe je vervolgens om slachtoffers te ondersteunen en daders aan te pakken?

Lees het hele artikel op Secondant