Ga naar de inhoud

Secondant: Kun je bij aanpak van georganiseerde misdaad sturen op effect?

Blauwe vaten met drugsafval gevonden in het bos ergens in Brabant.

Bij de aanpak van georganiseerde misdaad moet meer op effect worden gestuurd en minder op input, vindt de regering. Bert Berghuis twijfelt in zijn nieuwe column in Secondant over de haalbaarheid daarvan: kán je bij de aanpak van georganiseerde misdaad wel op effect sturen? En als dat niet goed lukt, wat is dan het alternatief?

Drugscriminaliteit

Op 26 april vorig jaar schreef de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer hoe de georganiseerde misdaad zoals drugscriminaliteit het beste kan worden aangepakt. Er worden allerlei maatregelen genoemd ter voorkoming en bestrijding van die criminaliteit, maar de nadruk ligt op het voornemen dat minder op input en meer op effect zal worden gestuurd.

Georganiseerde criminaliteit

Primair gaat het dan om het te behalen resultaat, niet om de hoeveelheid geld en personeel dat voor de aanpak beschikbaar wordt gesteld. Het sturen op effect zou vereisen dat steeds opnieuw moet worden gezocht naar een werkzame combinatie van maatregelen, middelen en expertise. Dat is nodig, want de georganiseerde criminaliteit kan zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Bestrijding criminaliteit

Volgens Berghuis ontbreekt er echter een duidelijke visie van de manier waarop de georganiseerde criminaliteit moet worden bestreden. En dat terwijl er veel investeringen worden gedaan en samenwerkingsvormen worden bevorderd. Zo zijn de laatste jaren meer dan 100 projecten in gang gezet. Maar die zijn vaak als kwetsbaar of weinig effectief beoordeeld.

Lees het hele artikel op Secondant