Ga naar de inhoud

Secondant: Invalshoeken verschillende partijen nodig voor goede aanpak crises

GGD Teststraat Den Haag. Foto is ter illustratie van een artikel op Secondant.nl.

Bij complexe en langdurige crises zoals de coronacrisis kan het perspectief van meerdere partijen nodig zijn om de oplossing te leveren, schrijven onderzoekers van onderzoeksorganisatie TNO in Secondant. Want de gevolgen van zo’n crisis kunnen de grenzen van organisaties die niet gewend zijn om met elkaar samen te werken overstijgen. Het opbouwen van een gezamenlijk beeld van de crisis is een voorwaarde voor goede maatregelen.

De COVID-19-crisis liet een heel ander type crisis zien dan we gewend waren: de complexiteit was groter, de duur langer en de vaak ernstige gevolgen gingen over domeinen en grenzen heen. Daardoor waren er organisaties bij betrokken die tot dan toe niet of nauwelijks samenwerkten.

Meerdere partijen

Dergelijke crises kunnen volgens onderzoekers van TNO niet worden afgehandeld door één enkele partij. Want je hebt invalshoeken van verschillende partijen nodig voor het bepalen van de beste aanpak. Het opbouwen van een gezamenlijk beeld van de complexe werkelijkheid is een voorwaarde om de beste maatregelen te kiezen, schrijven de onderzoekers in Secondant.

Kinderen met leerachterstanden

Beheersing van een crisis richt zich vooral op fysieke gebeurtenissen zoals een pandemie. Tijdens de COVID-19-crisis ging het daarbij in eerste instantie om het terugdringen van het aantal besmettingen met deze ziekte. Het werd echter al vrij snel duidelijk dat er niet alleen effecten waren op de lichamelijke gezondheid van de bevolking. Kinderen die bijvoorbeeld al leerachterstanden hadden, werden hard geraakt door het onderwijs dat alleen nog online werd gegeven en niet meer in de klas. Maatregelen die positief zijn voor de aanpak van bijvoorbeeld verspreiding van een virus, kunnen daarmee negatief uitpakken voor andere onderdelen van de samenleving.

Efffecten op de lange termijn

Om goede afwegingen te maken welke maatregelen er moeten worden getroffen, moeten alle gevolgen op een rijtje worden gezet. Zo kunnen maatregelen worden getroffen die zowel de actuele problemen oplossen (bijvoorbeeld het onder controle krijgen van het virus) als de langetermijneffecten voor ogen houden (zoals de mentale gezondheid van bepaalde bevolkingsgroepen.

Lees het hele artikel op Secondant