Ga naar de inhoud

Secondant: Hulp voor gemeenten bij datagedreven aanpak ondermijning

Hennepplantage wordt ontruimd

Een datagedreven manier van werken kan de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit verbeteren. Maar hoe weet je als gemeente of je dat wel kan? Er is nu een nieuw instrument om gemeenten te helpen bij het datagedreven werken. Sabine Verbeek van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en Jonas Stuurman van Avans Hogeschool schrijven erover in Secondant.  

Informatiepositie van gemeenten 

Bij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit maken lokale overheden steeds vaker gebruik van datagedreven manieren van werken. Een sterke informatiepositie is immers van groot belang bij het effectief en efficiënt bieden van tegenwicht aan (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.  

Kennis en expertise 

Gemeenten verschillen echter in de mogelijkheden die zij hebben om dit op een goede en verantwoorde wijze te kunnen doen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is een te beperkte omgang met data, bijvoorbeeld door het ontbreken van de juiste kennis en expertise, of het niet beschikken over de juiste software.  

Randvoorwaarden 

Gemeenten weten zelf vaak niet goed waar zij staan op het gebied van datagedreven werken in de ondermijningsaanpak. Ook weten ze vaak niet aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen om dit op een effectieve manier te kunnen doen.  

Scan voor gemeenten 

Om dit probleem aan te pakken is een Datavolwassenheidsscan voor gemeenten ontwikkeld. Het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool hebben hier samen met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en het programma Zicht op Ondermijning aan gewerkt. Deze scan biedt gemeenten concrete handelingsperspectieven en versterkt hiermee de mogelijkheden om ondermijnende criminaliteit op een datagedreven wijze aan te pakken.