Ga naar de inhoud

Secondant: Hoe houden we het internet schoon?

Om het gebrek aan online bevoegdheden van burgemeesters te tackelen, werken overheid en internetsector nauw samen aan regels waarmee schadelijke content kan worden geweerd. Dit ter voorbereiding op de Digital Service Act, Europese wetgeving die de grondrechten van burgers moet beschermen.

Het is een bijzonder lastig dilemma voor burgemeesters. Ze zijn verantwoordelijk voor de openbare orde. De online wereld is daar onderdeel van, maar voor het cyberdomein hebben ze geen bevoegdheden. Burgemeesters hebben veel ervaring met het handhaven van de openbare orde in de fysieke ruimte. Demonstraties, voetbalrellen, uitgaansgeweld, noem maar op. Maar burgers zijn in de loop der jaren steeds meer het internet gaan gebruiken om op te roepen tot geweld en rellen of hun ontevredenheid met het openbaar bestuur te uiten.  

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Project Online Content Moderatie (PrOCoM) in het leven geroepen. Een van de doelstellingen van dit project is het in kaart brengen van de verschillende opties die gemeenten hebben om op te treden tegen online aangejaagde openbare-ordeverstoringen. Ook wordt in kaart gebracht welke behoeften lokale bestuurders op dit gebied hebben.

Lees het hele artikel in Secondant