Ga naar de inhoud

Secondant: Aan de slag met effectieve aanpakken van radicalisering en extremisme

2 kinderen branden een kaarsje bij een bloemenzee om slachtoffers van een aanslag te herdenken.

Over radicalisering en extremisme leven grote zorgen in de samenleving en bij de overheid. Maar van de effecten van interventies op dit terrein is nog onvoldoende bekend, schrijven onderzoekers van RAND Europe in Secondant. Zij hebben voor gemeenten een handreiking en een stappenplan gemaakt, om lokale aanpakken van radicalisering goed te kunnen evalueren.

Aanpak

Het probleem van radicalisering en extremisme heeft de laatste jaren minder prioriteit gehad in het veiligheidsbeleid. Dat veranderde toen tijdens de jaarwisseling racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam werden geprojecteerd. Veel deskundigen waarschuwden voor opkomend rechts-extremisme.

Extremisme

Daarnaast groeien sinds de coronapandemie de zorgen over een ander soort extremisme, namelijk extremisme dat gepaard gaat met extreme anti-overheidssentimenten en complotdenkbeelden. Maar wat werkt nu precies bij het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen? En wat is effectief om radicalisering tegen te gaan?

Wetenschappelijke kennis

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De afgelopen jaren is wel hard gewerkt om wetenschappelijke kennis erover op te bouwen. Toch is er nog altijd weinig bekend over de effecten van interventies gericht op de preventie van radicalisering. Voor een veiligere en inclusievere samenleving is het wel van groot belang om nu verder te gaan met het opbouwen en borgen van kennis.

Samenwerking

Kenmerkend voor de wijze waarop Nederland omgaat met radicalisering, extremisme en contraterrorisme is de samenwerking tussen lokale en landelijke partners. Het Rijk schetst de kaders, maar erkent dat lokale overheden meer kennis van de sociale context hebben. Als regievoerder werken gemeenten samen met onder andere welzijnswerk, jeugdzorginstellingen en de politie in de lokale integrale aanpak van radicalisering en extremisme.