Ga naar de inhoud

Samen optrekken tegen uitbuiting binnen familienetwerken

Het Strategisch Beraad en het landelijk beleidsplatform ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.

“We gaan op een interactieve manier met elkaar schakelen om inzichtelijk te maken waar we met z’n allen voor vechten”. Zo opende Han van Midden, voorzitter Strategisch Beraad en burgemeester van Roosendaal, op 5 oktober een bijzondere bijeenkomst over de aanpak van criminaliteit binnen familienetwerken.

Het Strategisch Beraad en het landelijk beleidsplatform ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. Het doel was tweeledig. Ten eerste om een meer nadrukkelijke verbinding tussen het ambtelijk en bestuurlijk overleg te creëren. Ten tweede om in gezamenlijkheid acties en resultaten voor 2023 vast te stellen. 

Complexiteit in beeld

MB-All adviseur Ditty Mudde opende het programma en nam ons mee in de complexiteit van problemen met gezinnen in gesloten mobiele familienetwerken. Dit deed zij met een visuele uiteenzetting van poppen en organisaties (onderzoeksinstituut Satisaction) om zo de complexiteit en hiaten in de systeemwereld te duiden.

Gesprekstafels

Vervolgens gingen de deelnemers in groepen uiteen om met elkaar te discussiëren over de 3 hoofdthema’s: 

  1. De gelaagdheid in samenwerking
  2. Uithuwelijking
  3. Het spanningsveld tussen discriminatie en feitelijkheden. 

Iedere gesprekstafel was voorzien van een ‘tafelheer’ en een professional die de inhoudelijke pitch op het thema verzorgde. De pitch was het vertrekpunt voor het uitwisselen van informatie en de zoektocht naar de opdracht en het gewenste resultaat van het beleidsoverleg en het Strategisch Beraad voor 2023. 

Hoe nu verder?

De komende periode worden de acties verder uitgewerkt. Belangrijk is om te verbinden met bestaande gremia als dat mogelijk is. De overblijvende acties worden geïmplenteerd in het actieprogramma van het landelijk platform en Strategisch Beraad ‘Aanpak uitbuiting binnen familienetwerken 2023’.

Lees ook het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken