Ga naar de inhoud

Quickscan Waterlandplein in Amsterdam zorgt voor positieve resultaten

Tunnel in Amsterdam.

Tobias Woldendorp, adviseur Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer, begeleidde in december vorig jaar namens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een schouw op diverse locaties rondom het Waterlandplein in Amsterdam.  Tijdens deze schouw is vooral gelet op het verbeteren van de openbare ruimte en infrastructuur voor langzaam verkeer en het verbeteren van groenvoorziening. Dit met de achterliggende gedachte dat groen het verblijven in de wijk aangenamer kan maken, vervuiling tegengaat en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Uit 2 verbeterscenario’s is een lijst van maatregelen ter verbetering samengesteld.

Inmiddels zijn de eerste verbeteringen naar aanleiding van deze zogenaamde quickscan (onderdeel van de Veiligheidseffectrapportage) uitgevoerd:

De methodiek Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer (het CCV vertaalt deze methodiek in instrumenten als onder andere de Veiligheidseffectrapportage) geeft verlichting een belangrijke plaats in relatie tot sociale veiligheid. Verlichting bij voordeuren of ingangen betekent dat bewoners beter kunnen zien wie er bij de voordeur staat. Het helpt ook bij het geven van goede signalementen wanneer de politie om medewerking vraagt nadat er incidenten hebben plaatsgevonden of omdat oplettende bewoners verdacht gedrag zien.  En in het algemeen heeft een crimineel een hekel aan licht en opereert hij of zij liever in het donker.

Dat geldt  ook voor verlichting in de openbare ruimte. De stelling is dat verlichting en de aanwezigheid van sociale controle elkaar kunnen versterken. Enkel verlichting zonder dat er een kans is dat iemand je ziet heeft niet direct een positief effect op de vermindering van criminaliteit.

Voor de voortuinen was het advies om een duidelijke grens aan te geven tussen openbare ruimte en privébezit. Met andere woorden: daar waar iedereen mag komen en daar waar niemand iets te zoeken heeft behalve de bewoners en hun bekenden. De trottoirs hebben een enorme omvang. Het creëren van voortuinen maakt dat bewoners daar ook kunnen verblijven en er meer gelegenheid is voor het elkaar ontmoeten en sociaal toezicht te houden. Doordat een trottoir niet direct langs de ramen loopt en de privacy in het geding is , is de kans op afschermen met lamellen, vitrage of andere vormen van ‘dichtmaken’ kleiner. Ook is er plek voor de fietsen, een zandbak en dergelijke die we tijdens de schouw op de stoep zagen staan. Bovenal zorgt afwisselend groen in het algemeen voor een aangenamer straatbeeld dan enkel steen en beton.

De gemeente heeft inmiddels ledverlichting op het parkeerterrein bij de coffeeshop opgehangen om de gelijkmatigheid van de verlichting te verbeteren.

Vervolg op quickscan

Binnenkort start een volgende quickscan in de Amsterdamse Molenwijk waar CCV-adviseur Lilian Tieman en Tobias Woldendorp de gemeente begeleiden door op praktische wijze de richtlijnen van sociaal veilig ontwerp en beheer te bespreken op de situaties die zij in die wijk tegenkomen. Met de scan lopen ook medewerkers van gemeente, politie en corporaties mee. ‘Geen dikke rapporten achteraf.

Het verkrijgen van inzicht en met elkaar van gedachten wisselen gebeurt al direct tijdens de schouw’, aldus Tieman. Natuurlijk hopen we dat er ook naar aanleiding van die schouw weer zo voortvarend aan de slag gegaan wordt als bij de schouw van het Waterlandplein.

Ook een praktische schouw in jouw gemeente?

Heeft jouw gemeente ook behoefte aan een praktische schouw op locatie gericht op :

  • zichtlijnen
  • het voorkomen van anonimiteit
  • het voorkomen van ongewenste hangplekken
  • verbeteren van groenvoorziening
  • afname woninginbraken en/of diefstal
  • veilige verkeerssituaties en onveiligheidsgevoelens van bewoners.

Dan kunt je contact opnemen met Lilian Tieman, CCV-adviseur Veiligheidseffectrapportage/SVOB. De focus van dit dossier ligt op het verbeteren van kwetsbare wijken. Gemeenten die locaties indienen waar we kunnen nadenken  over extra groenvoorziening, een creatieve invulling van de buitenruimte  of te maken hebben met overlast van jongeren deze wijken hebben onze voorkeur.