Ga naar de inhoud

Gezocht: een student (of studenten als duo) die zich wil(len) vastbijten in een literatuuronderzoek over maatschappelijke kosten-batenanalyses in relatie tot ons instrument Veiligheidseffectrapportage (VER).

Zorg jij voor een duidelijke factsheet maatschappelijke kosten-batenanalyse? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Je werkt vraaggestuurd, want meerdere gemeenten stelden ons afgelopen periode de vraag of we een overzicht kunnen leveren van organisaties of gemeenten die de laatste jaren een relevante maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt hebben. Waarom is deze vraag relevant? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt met een groot aantal niet verplichte instrumenten. Dat betekent dat gemeenten of andere partijen die onze instrumenten inzetten dit doen, omdat zij daar de voordelen van inzien. Niet iedere samenwerkingspartner zal direct enthousiast zijn om een niet verplicht instrument in te zetten vanwege argumenten als: ‘kost teveel tijd’, ‘laten we ons richten op wettelijke instrumenten’, ‘is het evidence based’, etc.

Jouw literatuuronderzoek zal op meerdere plaatsen terechtkomen. Daarom sturen we aan op een kwalitatief hoogwaardig product. Hier krijg je enige hulp bij van zowel een inhoudelijke projectleider als een communicatieadviseur, maar je gaat grotendeels zelfstandig aan de slag met het scherp krijgen van de onderzoeksvraag, de lezersdoelgroep, het doel van je onderzoek, het goed en to the point schrijven van je stuk.

Naast je literatuuronderzoek geven wij ruimte om onder de vlag van het CCV circa twee tot vier interviews in samenwerking met een adviseur van het CCV in te plannen met relevante partijen die je tijdens je literatuuronderzoek tegenkomt. Kom je meer relevante partners tegen, dan hebben we daarover overleg. Het uitzetten van een enquête behoort dan ook tot de mogelijkheden. Opgedane informatie verwerk je in je onderzoek en goedkeuring voor eventuele quotes regel je zelf. Daag jezelf uit tot het schrijven van goede conclusies en aanbevelingen. Deels kun je die vinden in het literatuuronderzoek en deels zijn we benieuwd naar wat jou opvalt.

Het is belangrijk dat je het werk zo inricht dat je na oplevering en bespreking van je concept voldoende tijd overhoudt voor het verwerken van feedback. Het is realistisch om aan te nemen dat je concept niet tegelijkertijd ook je eindversie zal zijn en het verwerken van feedback kost ook veel tijd. Soms zijn meerdere versies nodig om richting het eindproduct te komen. Wij schatten in dat deze opdracht goed te doen is binnen een onderzoeksperiode van drie maanden als je direct van start gaat.

Wat vragen we van je?

 • Je beschikt over een goede taal- en schrijfvaardigheid
 • Je kunt je inleven in de lezersgroep van deze opdracht.
 • Voldoende kennis van Excel om enquêtegegevens te presenteren.
 • Je bereid je voor op een gesprek zoals dat plaatsvindt tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Je werkt zelfstandig aan deze opdracht en vindt dat ook prettig, uiteraard is er begeleiding aanwezig.
 • Je levert tussentijdse deelopdrachten op.
 • Je ontwikkelt een interviewleidraad en begeleidt het grootste gedeelte van het interview.
 • Je werkt deels op kantoor en kunt deels vanuit huis werken.
 • Je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) of verwacht geen problemen bij de aanvraag hiervan.

Wat bieden we?

 • Je maakt kennis met een landelijke kennisorganisatie en kunt leren van circa honderd collega’s die voor het CCV werkzaam zijn.
 • Je hebt een vast aanspreekpunt in de organisatie en je krijgt desgewenst ondersteuning bij het maken van een planning en de opzet van het onderzoek.
 • Je mag deelnemen aan het cluster(afdeling)overleg dat ieder kwartaal fysiek plaatsvindt.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan congressen en/of kleinere bijeenkomsten door hand- en spandiensten te verrichten (organisatorisch en gastheer/vrouw werkzaamheden) als je dat wilt.
 • Je kunt deelnemen aan een aantal CCV-webinars en overleggen.
 • Je presenteert je bevindingen en ontvangt vragen en feedback.
 • Feedbackformulieren voor je opleiding worden met zorg en aandacht ingevuld.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Wij maken veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.

Met circa honderd CCV’ers werken we samen met andere veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is niet voor niets: Veiligheid maken we samen.

Heb jij zin om hiermee aan de slag te gaan? Stuur dan een mail met motivatie naar lilian.tieman@hetccv.nl. Dan neemt zij zo snel mogelijk contact met je op.