Ga naar de inhoud

Op Europees niveau mobiel banditisme in combinatie met mensenhandel tegengaan

CCV-adviseur Joeri Vig was vorige week in Boekarest. Daar begeleidde hij een sessie voor het IMOBEX-samenwerkingsverband. De deelnemers gingen samen aan de slag om vermogensdelicten op het snijvlak van mobiel banditisme en mensenhandel tegen te gaan. Hiervoor gebruikten ze het barrièremodel.

Mobiele bendes actief in Europa

In Europa zijn rondtrekkende groepen actief die van gemeente naar gemeente trekken en daarbij stelselmatig en in georganiseerd verband vermogensdelicten plegen. Zoals winkel-, lading- en autodiefstal, woninginbraken, skimming van debet- en creditcards, fraude en zakkenrollerij. Deze mobiele bendes reizen ook naar Nederland. Ze plegen hier steeds meer delicten. Het is dus belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven.

Mensenhandel door mobiele bendes

De politie en andere wetshandhavers constateren regelmatig dat de daders die verantwoordelijk zijn voor het plegen van de meest risicovolle activiteiten, de daadwerkelijke vermogensdelicten, hiertoe gedwongen worden. Er is dan sprake van criminele uitbuiting. Dit is een vorm van mensenhandel. Deze personen worden vaak als eersten – en meestal als enigen – gepakt. Vaak is het moeilijk in te schatten of het daders zijn of juist slachtoffer van criminele uitbuiting.

Barrièremodel om onderzoek te concretiseren

Het samenwerkingsverband IMOBEX helpt de Europese Commissie om vermogensdelicten op het snijvlak van mobiel banditisme en mensenhandel effectief tegen te gaan. Om inzicht te krijgen in het bedrijfsproces van deze mobiele bendes kwamen professionals van Tilburg University, Universiteit Utrecht, Vilnius University, het Southeast European Law Enforcement Center (SELEC), de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie, de politie van Denemarken, het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Servië en de Litouwse Politieschool op maandag 22 en dinsdag 23 mei bij elkaar in Boekarest.

Met behulp van het barrièremodel keken ze naar de stappen die de bendes moeten zetten om de delicten te kunnen plegen, de gelegenheden die er zijn, de signalen die opgepikt kunnen worden en de barrières die opgeworpen kunnen worden. Dit internationale barrièremodel wordt gebruikt om de activiteiten van het samenwerkingsverband verder te concretiseren.

Meer over IMOBEX

IMOBEX is de afkorting voor Improving enforcement at the intersection of mobile banditry and exploitation. Het is een samenwerkingsverband tussen Tilburg University, Universiteit Utrecht, Vilnius University en het Southeast European Law Enforcement Center (SELEC). Het samenwerkingsverband voert in opdracht van de Europese Commissie werkzaamheden uit om EU-beleid en operationele acties te versterken en zo vermogensdelicten op het snijvlak van mobiele banditisme en mensenhandel te bestrijden. Het samenwerkingsverband:

  • Verbetert en verspreidt kennis over modi operandi en handhavingsproblemen op het snijvlak van mobiel banditisme en mensenhandel
  • Ontwikkelt creatieve en haalbare interventies voor handhavers
  • Ontwikkelt een routekaart om de hiaten die er nu nog nationaal en EU-niveau in de juridische en beleidsinfrastructuur zijn te dichten
  • Pakt het dilemma van het omgaan met daders die ook slachtoffer zijn van mensenhandel voor criminele doeleinden aan
  • Bevordert, op lange termijn, preventieve effecten van een betere integratie van de sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen waaruit rondtrekkende criminele groepen vaak voortkomen.

Meer informatie over IMOBEX lees je op tilburguniversity.edu.