Ga naar de inhoud

Ontwikkelaar trainen en toetsen Buurtbemiddeling draagt stokje over

Eén van de ontwikkelaars voor het systeem achter het trainen en toetsen van Buurtbemiddeling heeft na 13 jaar zijn werkzaamheden overgedragen. Sten Meijer, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) deed dit 23 maart op het CCV-kantoor in Utrecht.

CCV-adviseur Sten Meijer (links) met voorzitter Frieda Boekel van de Adviescommissie Buurtbemiddeling. Hij toont het certificaat dat Buurtbemiddelaars ontvangen als ze de basistraining hebben gehaald.
Foto: Sten Meijer (links) met voorzitter Frieda Boekel van de Adviescommissie Buurtbemiddeling. Hij toont het certificaat dat Buurtbemiddelaars ontvangen als ze de basistraining hebben gehaald.

CCV-adviseur Katja Steverink neemt het stokje in de Adviescommissie Buurtbemiddeling van hem over. “Bij de aanpak van woonoverlast is de inzet van Buurtbemiddeling essentieel om te voorkomen dat burenoverlast verder escaleert”, zegt Steverink, die onder andere adviseur is op het thema woonoverlast.

Zij is verheugd dat ze als secretaris van de adviescommissie een rol mag gaan spelen bij de kwaliteitstoetsing van Buurtbemiddeling. “Het is van groot belang dat buurtbemiddelaars hun werk goed kunnen uitvoeren en goed opgeleid worden. Deze nieuwe functie is een mooie gelegenheid om daar zelf een actieve rol in te spelen”, aldus Steverink. Ook CCV-adviseur Christel Bottema is toegetreden tot de commissie.

Buurtbemiddeling is succesvol

Logo Buurtbemiddeling 25 jaar.

Al ruim 25 jaar is Buurtbemiddeling het meest succesvolle instrument bij de aanpak van burenconflicten. Het CCV is landelijk aanspreekpunt en houdt zich bezig met het beheer en de kwaliteit van dit instrument. Om de kwaliteit van buurtbemiddeling te waarborgen wordt trainingsmateriaal getoetst en worden buurtbemiddelingsorganisaties erkend.

“De inzet van buurtbemiddeling essentieel om te voorkomen dat burenoverlast verder escaleert.”

CCV-adviseur Katja Steverink

In 2010 is het CCV gestart met het toetsen van het trainingsmateriaal van de aanbieders van de basistraining vrijwilligers buurtbemiddeling en in 2011 met de erkenning van de buurtbemiddelingsorganisaties. Dit alles onder toeziend oog van de adviescommissie.

Gesprekken buurtbemiddeling

Iedere vrijwilliger die buurtbemiddelingsgesprekken gaat voeren volgt een basistraining, om de principes van buurtbemiddeling te leren. Een goede training is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle bemiddeling. Om die reden erkent het CCV trainingsinstellingen die voldoen aan een streng eisenpakket voor het opleiden van vaardige en competente bemiddelaars.

Opleidingsinstituten vragen op eigen initiatief een erkenning aan. Een adviescommissie van deskundigen neemt in opdracht van het CCV de training onder de loep en bepaalt of hun voor een erkenning in aanmerking komt.

Adviescommissie Buurtbemiddeling.
Foto: Adviescommissie Buurtbemiddeling. Vlnr: CCV-adviseur Sara Wester, Sten Meijer, Frieda Boekel , Christel Bottema, Katja Steverink, Jette Bertels, Jolanda Borggreve.

Een andere voorwaarde voor een goede uitvoering van buurtbemiddeling is een professioneel ingerichte en bestuurde buurtbemiddelingsorganisatie. Om te zorgen dat de kwaliteit op een hoog niveau is en blijft, is de kwaliteitstoets ontwikkeld. Hierin wordt de kwaliteit getoetst op 11 criteria. Is de score positief, dan volgt de CCV-erkenning.