Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Voortvarende actie na hausse inbraken sleutelkluisjes

Het onderwerp duikt regelmatig op in de media. Vooral als er een hoos aan inbraken in niet-gecertificeerde sleutelkluisjes plaats heeft gevonden. Hoe verlenen hulpbehoevenden het beste veilige toegang aan zorgverleners tot hun woning? Het antwoord is niet eenduidig en vereist veelal maatwerk. Als bewoners, de lokale overheid en instanties de krachten bundelen, is hier zeker een op maat antwoord op te vinden. Het CCV ontwikkelde in elk geval samen met landelijke partijen een stappenplan voor professionals.

"Ontzettend laf", noemt CCV-adviseur Lilian Tieman inbraken in niet-gecertificeerde sleutelkluisjes. "Mensen die minder weerbaar zijn, zijn een makkelijk doelwit." Des te belangrijker is het voor deze kwetsbare doelgroep om voor een kwalitatief hoogwaardig én gecertificeerd product te kiezen. Daarnaast zijn gebruikersgemak en de veiligheid van het systeem belangrijke beoordelingscriteria. Tieman: "Wij benadrukken de urgentie en het belang van de doorontwikkeling van producten die mensen beter beveiligen. Bewoners die dat willen, moeten ook vooral zelf de regie kunnen houden wie zij wel of geen toegang tot hun woning willen geven."

Stappenplan

Tieman vervolgt: "Vorig jaar zijn de eerst gesprekken gevoerd met partijen die zich hiermee bezighouden, zowel regionaal als landelijk. Wij zijn toen gezamenlijk tot een stappenplan gekomen dat inmiddels breed wordt uitgezet onder professionals. Denk daarbij aan zorginstellingen, gemeenten, woningcorporaties, politie en zorgverzekeraars."

Organisatorisch en technisch

Dit plan benadrukt om eerst te kijken of een bewoner georganiseerde toegang nodig heeft of wil. Soms zijn het vooral de kinderen die een dergelijke oplossing ambiëren. Tieman: "Wij adviseren om de bewoner centraal te stellen. En dan vooral in gesprek te gaan met alle partijen en te kiezen voor 1 oplossing." Er zijn diverse toegangsoplossingen denkbaar, van mechanisch tot elektronisch. Belangrijk is om in elk geval een plan voor zowel de organisatie ervan als de techniek te maken. Denk aan het beheer van de sleutel of codedrager en inbraakwerende toegangssystemen.

Persoonsalarmering

In het stappenplan komt ook persoonsalarmering aan bod, omdat ouderen dit ook vaak gebruiken. Met persoonsalarmering kunnen bewoners hulp van buitenaf inroepen op het moment dat het nodig is, vanaf elke plek in hun woning. Bij persoonsalarmering is het belangrijk dat het hele proces vanaf de druk op de alarmknop tot en met de opvolging (een hulpverlener komt bij de cliënt) vlekkeloos verloopt. Dit proces is beschreven in het WDTM-QAEH Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten.

Goede voorbeelden

In de praktijk worden nog veel niet gecertificeerde producten toegepast en kan de keten nog meer samenwerken als het om persoonsalarmering gaat. Tieman: "Gelukkig kennen wij ook een aantal goede voorbeelden en proeven. Bijvoorbeeld in Limburg. Vanuit de doelstelling om het aantal woninginbraken in Sittard-Geleen die als gemeente hoog op de inbrakenlijst staat, te verkleinen, doet de woningcorporatie ZOwonen momenteel een proef met digitale sloten. Daarvoor kwamen allerlei partijen binnen de gemeente samen in de Taskforce Inbraken."

Erkend bedrijf

Als laatste adviseert Tieman om vooral een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf of beveiligingsbedrijf in te schakelen: "Zij zijn opgeleid om op maat te adviseren en kennen de actuele lijst van producten die hiervoor in aanmerking komen. Deze bedrijven kunnen ook geheel volgens de montagehandleiding het product installeren." Kwaliteit speelt dus in alle stappen om te komen tot veilige toegang een rol. Zeker met de vergrijzende bevolking zullen we hier veel meer aandacht voor moeten hebben.

Meer informatie