Product toegevoegd aan winkelmand
 

Woninginbraak

Utrecht omarmt Politiekeurmerk Veilig Wonen

De aanpak van woninginbraken is als 1 van de topprioriteiten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Utrecht. In de Domstad moet het aantal woninginbraken in 2018 flink zijn gereduceerd. Om dit te bereiken, sloeg de gemeente de handen ineen met de politie, woningcorporaties én de bewoners van de stad.

Beschrijving

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is volgens burgemeester Jan van Zanen de sleutel waarmee de partners de doelstelling willen bereiken. "Dit keurmerk heeft in de praktijk bewezen het aantal inbraken en de pogingen daartoe te verminderen. Op zo’n instrument, zet ik graag vol in."

Om een daling van het aantal inbraken te realiseren, lanceerden de Utrechtse woningcorporaties en de gemeente 5 jaar geleden een ambitieus plan. "In vijf jaar tijd 6.500 huurwoningen voorzien van het Politiekeurmerk. Het plan vormt een onderdeel van de prestatieafspraken van de Utrechtse corporaties", vertelt Johan Klinkenberg, directeur van woningcorporatie Bo-Ex en voorzitter van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties. "Zo kwamen we voor de afgelopen vijf jaar overeen dat alle corporaties de eisen van het PKVW volgen bij nieuwbouw, renovatie en - indien haalbaar - bij planmatig onderhoud. Het beoogde aantal van 6.500 gecertificeerde huurwoningen is inmiddels ruimschoots gehaald."

Een mooie prestatie, al ziet Klinkenberg het nieuwe 'PKVW-denken' als de allergrootste winst. "Het keurmerk is nu een vanzelfsprekendheid; het is regulier beleid bij alle Utrechtse corporaties."

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Links